Stijging kosten Collectieve Sector en inflatie

Wat iedereen op zijn klompen aanvoelt is ook inderdaad het geval: de kosten van de collectieve sector (zie vorige grafiek) stijgen veel harder dan de inflatie (CBS). Het lijkt erop dat deze trend nu wordt omgebogen. Maar de cijfers liegen niet! Ziehier:KCS en inflatie CBS 26092013.jpeg

Uitgaven Collectieve Sector v.a. 1997

De Algemene Beschouwingen zijn begonnen. Over de ontwikkeling van de zorgkosten bestaan misverstanden. Zo sloeg de Volkskrant in haar Commentaar op de Miljoenennota 2014 (18 sept. jl.) de plank mis: de stijging van de zorgkosten vlakt juist af (+11% t.o.v. Miljoenennota 2011), terwijl de kosten van de sociale zekerheid sneller stijgen (+18% t.o.v. Miljoenennota 2011). Ziehier de feitelijke ontwikkeling van de uitgaven van de gehele collectieve sector vanaf 1997 (bron: Miljoenennota’s), met de afgeronde miljarden in de grafiek. Uitgaven Collectieve Sector 26092013.jpeg

Volkskrant: ‘Is Bloks ambitie het Rijk af te slanken haalbaar?’

De plannen van minister Blok om de rijksoverheid in te krimpen zijn niet uitvoerbaar. De beleidsafdelingen zijn veel te groot en hun kwaliteit is onder de maat, maar zij blijven buiten schot. De landelijke uitvoeringsorganisaties hebben nauwelijks nog vet op de botten en hun kwaliteit is al aangetast door eerdere bezuinigingen (gevangenissen, belastingdienst, inspecties enz.).

Lees hier het artikel van Robert Giebels in de Volkskrant

Trouw: ‘Rijksoverheid is oude witte mannenclub’

trouw-artikelReactie op de kamerbrief van minister Blok over de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2012. De minister blijft goochelen met cijfers over het aantal rijksambtenaren.
Lees hier het artikel van Erik van Zwam in de Trouw:
TROUW 16052013