Referenties bij publicaties

Chronologisch overzicht van referenties en aanbevelingen. Meest recent bovenaan.

Alexander Rinnooij Kan na lezing van het boek ‘Kiezen tussen overheid en markt’: “Ik heb je boek met veel plezier gelezen. Dit is de goede, nuchtere benadering. The devil is in the detail, zoals blijkt als je de gezondheidszorg door je schema probeert te duwen. Maar dat doet niets af aan mijn waardering!”

Jan Terlouw na lezing manuscript: brief JT 18012013 (.pdf)
Gepubliceerd in: boekpromotie-activiteiten
Datum: 18 januari 2013

Henk Bouwmans in Binnenlands Bestuur 21/2011: “Van Loef behoort tot de weinigen die de talrijke rapportages – Miljoenennota, Trendnota’s, Sociaal Jaarverslagen, Heroverwegingsrapporten – uit de afgelopen 3 decennia van voor tot achter en cijfermatig heeft bekeken.”
Gepubliceerd in: Binnenlands Bestuur 21/2011
Datum: mei 2011

Pieter Winsemius schreef in het voorwoord van ‘De kloof voorbij, een visie op de toekomst van Nederland’: “Hij levert met zijn vlot en toegankelijk geschreven boek een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van een visie, die onze gedachten kan verrijken en ons kan verwarmen op weg naar een maatschappij die we met een gerust geweten kunnen overdragen aan volgende generaties.”
Gepubliceerd in: ‘De kloof voorbij, een visie op de toekomst van Nederland’; promotie-activiteiten
Datum: januari 2008

Nummer 6 op de aanbevelingslijst voor lid van de Algemene Rekenkamer.
Gepubliceerd in: aanbevelingslijst lid van de Algemene Rekenkamer
Datum: 20 januari 1999

Jan Timmer: “Hartelijk dank voor uw uitvoerige ‘diagnose’ van Philips, die ik met interesse gelezen heb (…) Ik vond de kritische boodschap die als een rode draad door uw notitie heenloopt de moeite waard om binnen onze organisatie te verspreiden.”
Gepubliceerd in: brief President N.V. Philips Gloeilampen fabrieken
Datum: 23 januari 1991 Scannen0009