Curriculum Vitae

LOOPBAAN VAN EEN BESTUURSKUNDIG SOCIOLOOG

Je hoeft niet in de zorg te werken om het zorgsysteem te kunnen doorgronden. De zorg is tè complex en iedereen is ooit patiënt: het gaat om informatieanalyse en het ontmoeten van mensen.
Met het Platform Betrouwbare Zorgcijfers wil ik bijdragen aan een betere gezondheidszorg voor iedereen  

2018 – 2020  

  • deelnemer ‘Lessons Learned VWS’ experttafel Dashboard (onafhankelijk onderzoek corona beleid)
  • Advies aan Kamercommissie VWS ‘Aanpak coronacrisis onder de loep’ (van een groep medisch deskundigen), initiatief van het Platform Betrouwbare Zorgcijfers (juni 2020)
  • publicaties ‘Corona Scenario Monitor‘ en ‘Corona Dashboard EW16/W28‘ met John Jacobs (maart 2020> heden)
  • optreden in Radar (2 dec. 2019) Radar Ouderen worden woonzorgflat uitgezet
  • publicaties ‘Waarom zorg in Nederland juist níét tot de beste hoort’ (deVolkskrant, 2/5/2019), ‘Nederlandse zorg valt van haar voetstuk’ (Medisch Contact 42/2018)
  • Gastdocent Health Policy and Economics (Radboud Universiteit) op uitnodiging van Prof. dr. P. Jeurissen (science officer ministry of Health): To reform or not  to  reform the Dutch Healthcare system (dec. 2019 / dec. 2018)
  • Oprichter en woordvoerder Platform Betrouwbare Zorgcijfers

2013 – heden: specialist marktwerking in de publieke sector, focus: medische gezondheidszorg (publicaties)

   • Onafhankelijk onderzoeker zorgstelsel, zie blogs en publicaties op deze website 
   • Aanklacht – het gemankeerde medisch zorgstelsel, heden
   • Zorgstelsel obv. samenwerking stelt patiënt centraal’, co-auteur Renske Leijten (ESB 1/2017)
   • onderzoek en publicaties ontwikkeling kwaliteit medische zorg in modern Europa (OESO Health at a Glance 2005 – 2019)
   • Lid denktank en landelijk comite Nationaal ZorgFonds (bestuurskundig-financieel), redactie BOUWSTENEN
   • Fyra-debacle gevolg van gebrek aan draagvlak voor privatisering van NS’ (de Volkskrant 5/6/2015)
   • workshops, lezingen, spreker, dagvoorzitter thema marktwerking in de publieke sector
   • De markt is niet de oplossing voor alle zaken’ (Parool, 14/4/2014)
   • columnist Skipr.nl, BusinessInsider.nl , Joop.nl
   • 2e Boek ‘Kiezen tussen overheid en markt, een wake-up-call voor onze volksvertegenwoordigers’ (2013)

2010 – april 2013: wethouder sociaal domein, onderwijs en sport, gemeente Blaricum (BEL-model) 

   • Lijst Tweede Kamerverkiezingen 2012 voor D66 (plaats 45)
   • portefeuille: sociale zaken/welzijn/wmo/onderwijs/gezondheidszorg/sport
   • doorontwikkeling BEL-model
   • 3 decentralisaties, regionale samenwerking in Gooi- en Vechtstreek
   • Lid Algemeen Bestuur van diverse gemeentelijke samenwerkingsverbanden

2002 – 2010: zelfstandig consultant, publicist en interim manager

   • zelfstandig onderzoek:Rijksoverheid kleiner en compacter?’ (Binnenlands Bestuur 2010), vermelding in de Trouw en de Volkskrant n.a.v. ‘gehaktdag’ in 2013
   • 1e Boek ‘De kloof voorbij, een visie op de toekomst van Nederland’ (2008)
   • regio Land van Cuijk – adviseur ketenaanpak zorg/wmo/bijstand
   • Deloitte – ontwikkelingsmanager
   • Waterketen Noord-Holland – adviseur ontwikkeling shared service center
   • Gem. Haarlemmermeer: digitalisering dienstverlening (KCC) – manager a.i./coach
   • Min EZ, ICTAL- accountmanager bedrijvenloket
   • WMO Adviesgroep – oprichter en partner
   • Gem. Amsterdam, Dienst Amsterdam Beheer – lijnmanager a.i. (Hoofd Staf)
   • Gem. Amsterdam, BTW Compensatiefonds – projectleider

1999 – 2002: Capgemini, senior business consultant Public & Health

   • Gem. Amsterdam, Bestuursdienst – programmamanager euro
   • Gem. Rotterdam, Bestuurdienst – kwartiermaker europrogramma
   • Min SZW: startonderzoek invoering euro SZW-sector gemeenten – projectleider

1999 – nominatie aanbevelingslijst lid Algemene Rekenkamer (zelfstandig onderzoek ‘ontwikkeling Rijksbegroting 1979-1997’)

1995 – heden:  Publicist

1991 – 1998: VB Groep (Deloitte & Touche), senior organisatie-adviseur overheid

   • Sociale Werkvoorziening SZW Zeist – lijnmanager a.i. (Sectormanager Industrie)
   • Gem. Arnhem, Belastingen – lijnmanager a.i. (Hoofd Belastingen)
   • Gem. Leiden – projectleider ICT Wet Voorzieningen Gehandicapten
   • Gem. Den Haag, Dienst SZW – adviseur Wet Voorzieningen Gehandicapten
   • Gem. Den Haag, Bestuursdienst– adviseur overhead value analysis
   • Gem. Zaandam – adviseur Milieubeleidsplan
   • Gem. Maastricht – adviseur privatisering parkeervoorzieningen
   • MinBZK/Raad voor de Gemeentefinanciën: verdeelmaatstaven Gemeentefonds –  projectcoordinator

1985 – 1990: Philips Eindhoven, verschillende staffunctiesPhilips

   • Jan Timmer (CEO) – onbezoldigd adviseur operatie Centurion (zelfstandig onderzoek ‘Diagnose Philips’)
   • Directie Nederland Consumer Electronics – consultant Organisatie & Efficiency
   • Directie Informatie Systemen en Automatisering – personeelsfunctionaris

OPLEIDING

   • Universiteit Utrecht, doktoraal Sociologie Planning en Beleid (1979-1985, cum laude)
   • Hamline University, sociology and chemistry, St.Paul, Minnesota, USA, (1978-1979)
   • Haags Montessori Lyceum, Atheneum B (1972-1978)

IN COMPANY-COURSES

   • OOA, Certified Management Consultant  (1999 – 2013)
   • Capgemini: Interim Management, Business Consultancy
   • Deloitte/VB Groep: cursussen Planning & Control, Public Governance
   • Philips: basisopleidingen Sociale Sector, Informatie Analyse, Industrial Engineering

NEVENFUNCTIES en LIDMAATSCHAPPEN

CMC

  • Lid van De Vereeniging (Utrecht) (mei 2015 – heden)
  • voorzitter D66 afdeling Zeist (2013 – 20 juni 2014 )
  • redacteur IDEE, hansvanmierlostichting (2009 – 2011)
  • lid Publieke Zaak (2006 – 2009)
  • redactielid Overheid & Markt, Publiek Management (2000 – 2004)
  • lid orde van organisatiekundigen en -adviseurs (1999 – 2013)
  • lid Alpha Tau Omega fraternity (1978 – 1979)