Curriculum Vitae

Beste lezer, mijn CV wordt al jaren massaal bekeken. Als u zich afvraagt, hoe zit het met de recente werkervaring, dan raakt u een teer punt. Want, inderdaad, hoe zit dat nu…?

Neem gerust contact op en dan kunnen we het erover hebben.

LOOPBAAN VAN EEN BESTUURSKUNDIG SOCIOLOOG

 

2018 – 2021

  • deelnemer Governance class voor toezichthouders in de zorg (Erasmus centrum voor Zorgbestuur) 2021
  • deelnemer ‘Lessons Learned VWS’ experttafel Dashboard (onafhankelijk onderzoek corona beleid) 2020
  • Advies aan Kamercommissie VWS ‘Aanpak coronacrisis onder de loep’ (van een groep medisch deskundigen), initiatief van het Platform Betrouwbare Zorgcijfers (juni 2020)
  • publicaties ‘Corona Scenario Monitor‘ en ‘Corona Dashboard EW16/W28‘ met John Jacobs (maart 2020> heden)
  • optreden in Radar (2 dec. 2019) Radar Ouderen worden woonzorgflat uitgezet
  • publicaties ‘Waarom zorg in Nederland juist níét tot de beste hoort’ (deVolkskrant, 2/5/2019), ‘Nederlandse zorg valt van haar voetstuk’ (Medisch Contact 42/2018)
  • Gastdocent Health Policy and Economics (Radboud Universiteit) op uitnodiging van Prof. dr. P. Jeurissen (science officer ministry of Health): To reform or not  to  reform the Dutch Healthcare system (dec. 2019 / dec. 2018)
  • Oprichter en woordvoerder Platform Betrouwbare Zorgcijfers

2013 – heden: specialist marktwerking in de publieke sector, focus: medische gezondheidszorg (publicaties)

   • Onafhankelijk onderzoeker zorgstelsel, zie blogs en publicaties op deze website 
   • Aanklacht – het gemankeerde medisch zorgstelsel, heden
   • Zorgstelsel obv. samenwerking stelt patiënt centraal’, co-auteur Renske Leijten (ESB 1/2017)
   • onderzoek en publicaties ontwikkeling kwaliteit medische zorg in modern Europa (OESO Health at a Glance 2005 – 2019)
   • Lid denktank en landelijk comite Nationaal ZorgFonds (bestuurskundig-financieel), redactie BOUWSTENEN
   • Fyra-debacle gevolg van gebrek aan draagvlak voor privatisering van NS’ (de Volkskrant 5/6/2015)
   • workshops, lezingen, spreker, dagvoorzitter thema marktwerking in de publieke sector
   • De markt is niet de oplossing voor alle zaken’ (Parool, 14/4/2014)
   • columnist Skipr.nl, BusinessInsider.nl , Joop.nl
   • 2e Boek ‘Kiezen tussen overheid en markt, een wake-up-call voor onze volksvertegenwoordigers’ (2013)

2010 – april 2013: wethouder sociaal domein, onderwijs en sport, gemeente Blaricum (BEL-model) 

   • Lijst Tweede Kamerverkiezingen 2012 voor D66 (plaats 45)
   • portefeuille: sociale zaken/welzijn/wmo/onderwijs/gezondheidszorg/sport
   • doorontwikkeling BEL-model
   • 3 decentralisaties, regionale samenwerking in Gooi- en Vechtstreek
   • Lid Algemeen Bestuur van diverse gemeentelijke samenwerkingsverbanden

2002 – 2010: zelfstandig consultant, publicist en interim manager

   • zelfstandig onderzoek:Rijksoverheid kleiner en compacter?’ (Binnenlands Bestuur 2010), vermelding in de Trouw en de Volkskrant n.a.v. ‘gehaktdag’ in 2013
   • 1e Boek ‘De kloof voorbij, een visie op de toekomst van Nederland’ (2008)
   • regio Land van Cuijk – adviseur ketenaanpak zorg/wmo/bijstand
   • Deloitte – ontwikkelingsmanager
   • Waterketen Noord-Holland – adviseur ontwikkeling shared service center
   • Gem. Haarlemmermeer: digitalisering dienstverlening (KCC) – manager a.i./coach
   • Min EZ, ICTAL- accountmanager bedrijvenloket
   • WMO Adviesgroep – oprichter en partner
   • Gem. Amsterdam, Dienst Amsterdam Beheer – lijnmanager a.i. (Hoofd Staf)
   • Gem. Amsterdam, BTW Compensatiefonds – projectleider

1999 – 2002: Capgemini, senior business consultant Public & Health

   • Gem. Amsterdam, Bestuursdienst – programmamanager euro
   • Gem. Rotterdam, Bestuurdienst – kwartiermaker europrogramma
   • Min SZW: startonderzoek invoering euro SZW-sector gemeenten – projectleider

1999 – nominatie aanbevelingslijst lid Algemene Rekenkamer (zelfstandig onderzoek ‘ontwikkeling Rijksbegroting 1979-1997’)

1995 – heden:  Publicist

1991 – 1998: VB Groep (Deloitte & Touche), senior organisatie-adviseur overheid

   • Sociale Werkvoorziening SZW Zeist – lijnmanager a.i. (Sectormanager Industrie)
   • Gem. Arnhem, Belastingen – lijnmanager a.i. (Hoofd Belastingen)
   • Gem. Leiden – projectleider ICT Wet Voorzieningen Gehandicapten
   • Gem. Den Haag, Dienst SZW – adviseur Wet Voorzieningen Gehandicapten
   • Gem. Den Haag, Bestuursdienst– adviseur overhead value analysis
   • Gem. Zaandam – adviseur Milieubeleidsplan
   • Gem. Maastricht – adviseur privatisering parkeervoorzieningen
   • MinBZK/Raad voor de Gemeentefinanciën: verdeelmaatstaven Gemeentefonds –  projectcoordinator

1985 – 1990: Philips Eindhoven, verschillende staffunctiesPhilips

   • Jan Timmer (CEO) – onbezoldigd adviseur operatie Centurion (zelfstandig onderzoek ‘Diagnose Philips’)
   • Directie Nederland Consumer Electronics – consultant Organisatie & Efficiency
   • Directie Informatie Systemen en Automatisering – personeelsfunctionaris

 

OPLEIDING

   • Universiteit Utrecht, doktoraal Sociologie Planning en Beleid (1979-1985, cum laude)
   • Hamline University, sociology and chemistry, St.Paul, Minnesota, USA, (1978-1979)
   • Haags Montessori Lyceum, Atheneum B (1972-1978)

IN COMPANY-COURSES

   • OOA, Certified Management Consultant  (1999 – 2013)
   • Capgemini: Interim Management, Business Consultancy
   • Deloitte/VB Groep: cursussen Planning & Control, Public Governance
   • Philips: basisopleidingen Sociale Sector, Informatie Analyse, Industrial Engineering

NEVENFUNCTIES en LIDMAATSCHAPPEN

CMC

  • Lid van De Vereeniging (Utrecht) (mei 2015 – heden)
  • voorzitter D66 afdeling Zeist (2013 – 20 juni 2014 )
  • redacteur IDEE, hansvanmierlostichting (2009 – 2011)
  • lid Publieke Zaak (2006 – 2009)
  • redactielid Overheid & Markt, Publiek Management (2000 – 2004)
  • lid orde van organisatiekundigen en -adviseurs (1999 – 2013)
  • lid Alpha Tau Omega fraternity (1978 – 1979)