Curriculum Vitae

LOOPBAAN

 

Agenda 2018 (nieuw in vet)

  • Concluding paper (10/5/2018>today): The Dutch healthcare system does not accomplish the fundamental goals of the WHO. Verschijnt binnenkort in een gezaghebbend medium.

 

 • Gastcollege op uitnodiging van Prof. dr. P. Jeurissen (science officer ministry of Health)
 • Publicaties ‘Hoe goed is onze gezondheidszorg?’ Video en essay
 • Oprichter en woordvoerder Platform Betrouwbare Zorgcijfers
 • Deelnemer onderzoek marktwerking in de gezondheidszorg, Universiteit van Maastricht

2013 – heden: specialist marktwerking in de publieke sector, focus: medische gezondheidszorg (publicaties)

 • Onafhankelijk onderzoeker zorgstelsel, zie blogs en publicaties op deze website 
 • Aanklacht – het gemankeerde medisch zorgstelsel, heden
 • Zorgstelsel obv. samenwerking stelt patiënt centraal’, co-auteur Renske Leijten (ESB 1/2017)
 • Lid denktank en landelijk comite Nationaal ZorgFonds (bestuurskundig-financieel), redactie BOUWSTENEN
 • Fyra-debacle gevolg van gebrek aan draagvlak voor privatisering van NS’ (de Volkskrant 5/6/2015)
 • workshops, lezingen, spreker, dagvoorzitter thema marktwerking in de publieke sector
 • De markt is niet de oplossing voor alle zaken’ (Parool, 14/4/2014)
 • columnist Skipr.nl, BusinessInsider.nl , Joop.nl
 • 2e Boek ‘Kiezen tussen overheid en markt, een wake-up-call voor onze volksvertegenwoordigers’ (2013)

2010 – april 2013: wethouder sociaal domein, onderwijs en sport, gemeente Blaricum (BEL-model) 

 • Lijst Tweede Kamerverkiezingen 2012 voor D66 (plaats 45).
 • portefeuille: sociale zaken/welzijn/wmo/onderwijs/gezondheidszorg/sport
 • doorontwikkeling BEL-model
 • 3 decentralisaties, regionale samenwerking in Gooi- en Vechtstreek
 • Lid Algemeen Bestuur van diverse gemeentelijke samenwerkingsverbanden

2002 – 2010: zelfstandig consultant, publicist en interim manager

 • zelfstandig onderzoek:Rijksoverheid kleiner en compacter?’ (Binnenlands Bestuur 2010), vermelding in de Trouw en de Volkskrant n.a.v. ‘gehaktdag’ in 2013
 • 1e Boek ‘De kloof voorbij, een visie op de toekomst van Nederland’ (2008)
 • regio Land van Cuijk – adviseur ketenaanpak zorg/wmo/bijstand
 • Deloitte – ontwikkelingsmanager
 • Waterketen Noord-Holland – adviseur ontwikkeling shared service center
 • Gem. Haarlemmermeer: digitalisering dienstverlening (KCC) – manager a.i./coach
 • Min EZ, ICTAL- accountmanager bedrijvenloket
 • WMO Adviesgroep – oprichter en partner
 • Gem. Amsterdam, Dienst Amsterdam Beheer – lijnmanager a.i. (Hoofd Staf)
 • Gem. Amsterdam, BTW Compensatiefonds – projectleider

1999 – 2002: Capgemini, senior business consultant Public & Health

 • Gem. Amsterdam, Bestuursdienst – programmamanager euro
 • Gem. Rotterdam, Bestuurdienst – kwartiermaker europrogramma
 • Min SZW: startonderzoek invoering euro SZW-sector gemeenten – projectleider

1999 – nominatie aanbevelingslijst lid Algemene Rekenkamer (zelfstandig onderzoek ‘ontwikkeling Rijksbegroting 1979-1997’)

1995 – heden:  Publicist

1991 – 1998: VB Groep (Deloitte & Touche), senior organisatie-adviseur overheid

 • Sociale Werkvoorziening SZW Zeist – lijnmanager a.i. (Sectormanager Industrie)
 • Gem. Arnhem, Belastingen – lijnmanager a.i. (Hoofd Belastingen)
 • Gem. Leiden – projectleider ICT Wet Voorzieningen Gehandicapten
 • Gem. Den Haag, Dienst SZW – adviseur Wet Voorzieningen Gehandicapten
 • Gem. Den Haag, Bestuursdienst– adviseur overhead value analysis
 • Gem. Zaandam – adviseur Milieubeleidsplan
 • Gem. Maastricht – adviseur privatisering parkeervoorzieningen
 • MinBZK/Raad voor de Gemeentefinanciën: verdeelmaatstaven Gemeentefonds –  projectcoordinator

1985 – 1990: Philips Eindhoven, verschillende staffunctiesPhilips

 • Jan Timmer (CEO) – onbezoldigd adviseur operatie Centurion (zelfstandig onderzoek ‘Diagnose Philips’)
 • Directie Nederland Consumer Electronics – consultant Organisatie & Efficiency
 • Directie Informatie Systemen en Automatisering – personeelsfunctionaris

OPLEIDING

 • Universiteit Utrecht, doktoraal Sociologie Planning en Beleid (1979-1985, cum laude)
 • Hamline University, sociology and chemistry, St.Paul, Minnesota, USA, (1978-1979)
 • Haags Montessori Lyceum, Atheneum B (1972-1978)

IN COMPANY-COURSES

 • OOA, Certified Management Consultant  (1999 – 2013)
 • Capgemini: Interim Management, Business Consultancy
 • Deloitte/VB Groep: cursussen Planning & Control, Public Governance
 • Philips: basisopleidingen Sociale Sector, Informatie Analyse, Industrial Engineering

NEVENFUNCTIES en LIDMAATSCHAPPEN

CMC

 • Lid van De Vereeniging (Utrecht) (mei 2015 – heden)
 • voorzitter D66 afdeling Zeist (2013 – 20 juni 2014 )
 • redacteur IDEE, hansvanmierlostichting (2009 – 2011)
 • lid Publieke Zaak (2006 – 2009)
 • redactielid Overheid & Markt, Publiek Management (2000 – 2004)
 • lid orde van organisatiekundigen en -adviseurs (1999 – 2013)
 • lid Alpha Tau Omega fraternity (1978 – 1979)