Gijs van Loef (profiel)

Gilbert (Gijsbert) van Loef (State University of Utrecht, MSc. Social Sciences (cum laude),1985) is an experienced strategic consultant and entrepreneur in the Neoliberal Public Domain. He is an independent, original observer, at the same time dedicated in making things work. He acts effectively on all levels, both on the operational and board room levels. He is an innovator, a communicator and has strong leadership capabilities. He worked for big companies like Philips, Deloitte and Capgemini and did several change management jobs (i.e. euro programme management city of Amsterdam). He was nominated in 1999 for the Court of Audit of the Netherlands.
Since 1997 Gijs writes columns, articles and essays about the improvement of general government. He published in 2008 ‘Bridging the Gap’, an essay about the strengthening of democratic institutions. In 2013 his second book was published ‘Deliberate Choice: Public Good or Marketplace’ (both available in the Dutch language). In november 2015 he completed an essay about the Cure-Health System in The Netherlands and suggests several improvements in the Health System yielding better outcomes and lower overall costs at the same time. He was recently involved in politics, a city alderman and an advisor of the Research Centre of D66, the progressive liberal democratic party in the Netherlands. His special expertise is the complex relationship between public policy administration and dynamic markets.

 

 

Gijs van Loef (1959) is getrouwd en heeft drie kinderen. Hij is in 1985 afgestudeerd in de sociale wetenschappen (hoofdvak sociologie met bijvak economie, cum laude) bij de vakgroep Planning & Beleid van de Rijksuniversiteit van Utrecht. Hij werkte 5 jaar bij Philips in Eindhoven in verschillende staffuncties (HRM, O&E), adviseerde Jan Timmer inzake Operatie Centurion, maar koos voor een loopbaan als adviseur in de publieke sector. In zijn 7 jaar bij Deloitte & Touche/VB Groep werkte hij als organisatieadviseur, projectleider en interim-manager voor verschillende overheden. In 1999 werd hij genomineerd voor het bestuur van de Algemene Rekenkamer op basis van zelfstandig onderzoek naar de ontwikkeling van de uitgaven Rijksbegroting. Hij vervolgde zijn loopbaan bij Cap Gemini Ernst & Young en deed ICT-projecten voor de gemeenten Rotterdam en Amsterdam. Hij was programmamanager voor de invoering van de euro in de hoofdstad. Sinds 2002 werkt hij vanuit zijn eigen adviesbureau voor opdrachtgevers in de publieke sector met de nadruk op bedrijfsvoeringsvraagstukken. Gijs van Loef was tot april 2013 wethouder sociaal domein in de gemeente Blaricum en een bestuurlijke trekker van de decentralisaties in de regio Gooi-en Vechtstreek. Zijn ambitie om in de landelijke politiek te komen werd geen succes.

Gijs begon in 1997 te publiceren. De rode draad in zijn artikelen en beschouwingen is een kritische analyse van ontwikkelingen in het openbaar bestuur, zijn drijfveer is het leveren van een bijdrage aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. In de periode 2000 – 2004 was hij lid van de deelredactie overheid en markt van het tijdschrift Publiek Management, van 2009 tot en met 2011 was hij redactielid van IDEE (magazine Mr. Hans van Mierlo Stichting). In 2005 een website onder zijn eigen naam, www.gijsvanloef.nl. In 2008 verscheen zijn eerste boek, De kloof voorbij, een visie op de toekomst van Nederland, in 2013 zijn 2e boek Kiezen tussen overheid en markt, een wake-up-call voor onze volksvertegenwoordigers. Beide boeken bieden een raamwerk voor een nieuwe inrichting van de (interne) organisatie van het openbaar bestuur. In november 2015 publiceerde Gijs het essay ‘De Cure onder het mes, discussievoorstel tot een patiënt georiënteerd zorgstelsel’. Sinds 2014 schrijft Gijs columns voor de blogsite JOOP.nl en de ondernemerswebsite Z24.nl en recenter Skipr.nl .