Gijs van Loef (profiel van een bestuurskundig socioloog)

 ‘prominent critic of his country’s health care’ (Vox.com)


Gilbert (Gijsbert) van Loef (State University of Utrecht, MSc. Social Sciences (cum laude),1985) is an experienced strategic consultant and entrepreneur in the Neoliberal Public Domain. He is an independent, original observer, at the same time dedicated in making things work. He acts effectively on all levels, both on the operational and board room levels. He is an innovator, a communicator and has strong leadership capabilities. He worked for big companies like Philips, Deloitte and Capgemini and did several change management jobs (i.e. euro programme management city of Amsterdam). He was nominated in 1999 for the Court of Audit of the Netherlands.
Since 1997 Gijs writes columns, articles and essays about the improvement of general government. He published in 2008 ‘Bridging the Gap’, an essay about the strengthening of democratic institutions. In 2013 his second book was published ‘Deliberate Choice: Public Good or Marketplace’ (both available in the Dutch language). Since 2015 he has developed an unique expertise about the Dutch Healthcare system. He was financial expert of the National Heath Fund-movement. His critical approach gets a big audience. He proposes a delicate restructuring of the Dutch Healthcare system, because market forces have become too strong. His special expertise is the complex relationship between public policy administration and dynamic markets.

 

 

 

Gijs van Loef (1959) is getrouwd en heeft drie kinderen. Hij is in 1985 afgestudeerd in de sociale wetenschappen (hoofdvak sociologie met bijvak economie, cum laude) bij de vakgroep Planning & Beleid van de Rijksuniversiteit van Utrecht. Hij werkte 5 jaar bij Philips in Eindhoven in verschillende staffuncties (HRM, O&E), adviseerde Jan Timmer inzake Operatie Centurion, maar koos voor een loopbaan als adviseur in de publieke sector. In zijn 7 jaar bij Deloitte & Touche/VB Groep werkte hij als organisatieadviseur, projectleider en interim-manager voor verschillende overheden. In 1999 werd hij genomineerd voor het bestuur van de Algemene Rekenkamer op basis van zelfstandig onderzoek naar de ontwikkeling van de uitgaven Rijksbegroting. Hij vervolgde zijn loopbaan bij Cap Gemini Ernst & Young en deed ICT-projecten voor de gemeenten Rotterdam en Amsterdam. Hij was programmamanager voor de invoering van de euro in de hoofdstad. Sinds 2002 werkt hij vanuit zijn eigen adviesbureau voor opdrachtgevers in de publieke sector met de nadruk op bedrijfsvoeringsvraagstukken.

Gijs publiceert sinds 1997 kritische artikelen over de organisatie van het openbaar bestuur. Zijn drijfveer is het leveren van een bijdrage aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Vanaf 2005 zijn zijn publicaties te vinden op deze website. In 2008 verscheen zijn 1e boek, De kloof voorbij, een visie op de toekomst van Nederland, in 2013 zijn 2e boek Kiezen tussen overheid en markt, een wake-up-call voor onze volksvertegenwoordigers. Beide boeken bieden een raamwerk voor een nieuwe inrichting van de (interne) organisatie van het openbaar bestuur. Gijs heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een onpartijdig criticus van het huidige zorgstelsel en een expert op het gebied van marktwerking in de publieke sector. Hij is woordvoerder van het Platform Betrouwbare Zorgcijfers, was de financieel deskundige achter het Nationaal Zorgfonds en publiceerde in Medisch Contact Nederlandse zorg valt van haar voetstuk (okt. 2018) en de Volkskrant Waarom zorg in Nederland juist níét tot de beste hoort (mei 2019). Zijn blogs verschijnen op verschillende mediaplatforms als skipr.nl (meest gelezen auteur van de laatste jaren), joop.nl en de ondernemerswebsite businessinsider.nl.