ZorgPosts

Onder ZorgPosts vind u mijn eerdere reacties op berichten, opinies e.d. op andere websites die hier zijn bijgehouden tot 1 januari 2019. Deze reacties en de oorspronkelijke pagina’s (blogs/nieuwsberichten) zijn chronologisch weergegeven (de nieuwste bovenaan). U moet naar beneden scrollen om ze allemaal te kunnen lezen. Het zijn reacties op skipr, tenzij anders aangegeven.

download

7/12/2018 SEH Lelystad: een kwestie van leven en dood? (blog) SEH Lelystad: een kwestie van leven en dood? Reactie: Wat is uw definitie van de ‘menselijke maat’?; Wat is een ‘uiterste maximumnorm’?; Wat is een ‘bestuurlijke minimumnorm’? Wat is volgens u een storm in een glas water? U bedoelt neem ik aan Jurgen Habermas (voor de kenners)? De slotzin zou wel eens waar kunnen zijn, maar de redenering vergt enige kennis van wat ik dan maar bestuurlijk begripsjargon noem en dat heeft m.i. niets te maken met wetenschap.

28/11/2018 NZa en IGJ intensiveren begeleiding failliet Slotervaart (Actueel) NZa en IGJ intensiveren begeleiding failliet Slotervaart Reactie: De sector komt in actie! Plus 5000 euro voor een feestje. Maar wat een blamage van onze ‘toezichthouders’… Maakt marktwerking lui? Onverschillig?

23/11/2018 Minder overhead, meer werkdruk voor de zorgmedewerker (blog) Minder overhead meer werkdruk Reactie: Ik vrees dat uw betoog niet door iedereen begrepen wordt. Zelf heb ik een paar vragen. Ben benieuwd hoe ervaringsdeskundigen als Jaap van den Heuvel (cure) en uiteraard Jos de Blok (care) hier tegenaan kijken.

2/11/2018 Meer chemie tussen ziekenhuis en MSB is mogelijk (blog) Meer chemie is mogelijk Reactie: (1) Je kunt het ook zo bezien: Een verticale kolom van 3 ‘ondernemers’/marktpartijen: Zorgverzekeraars < > Ziekenhuizen < > MSB . Eindeloos gesteggel over geld. Dat leidt gewoon teveel af van de bedoeling: zorgverlening; (2) En dan ook nog al die adviseurs eromheen…Plus alle checks, controls en verantwoordingen: Torenhoge indirecte kosten. Voila het echec van de doorgeschoten marktwerking. In mijn laatste blog op skipr van een jaar geleden probeer ik het uit te leggen> https://www.skipr.nl/blogs/id3350-kwaliteit-nederlandse-zorg-achteruit-door-marktwerking.html

20/11/2018 Digitale kloof gaapt tussen zorg en rest van de wereld (blog) Digitale kloof Reactie: Als de zorg o.b.v. marktwerking moet functioneren, worden concepten als patient centraal, integraliteit, samenwerking, vertrouwen en informatie-uitwisseling bij het oud vuil gezet. En zo geschiedde in 2006. Daar valt, achteraf, weinig meer aan te repareren. Hooguit houtje-touwtje oplossingen tegen torenhoge organisatiekosten, lees: overhead; Trouwens, een mooie vergelijking, Fenna. Ik heb de neiging om meteen door te schieten in mijn commentaar. Aard vh beestje…

20/11/2018 ZORGVISIE ‘Inkoop ziekenhuiszorg is ridicuul niet-transparant circus’ Inkoop ziekenhuiszorg is ridicuul niet-transparant circus Reactie: Lees verder: ‘Nederlandse zorg valt van haar voetstuk’ (Medisch Contact, tekst openbaar vanaf 29 nov. a.s.), duiding, referenties, grafieken en meer > https://gijsvanloef.nl/2018/10/17/nederlandse-zorg-valt-van-haar-voetstuk-medisch-contact/

18/11/2018 YouTube Keynote Nico van Meeteren | Mobile Healthcare Topsector Life Sciences & Health Keynote Nico van Meeteren Mobile Health Reactie: (1) Beste Nico, je stelling over de relatieve performance van de topsector LS&H is toch een tikkeltje overdreven. CBS> https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/monitor-topsectoren-2017 … Met een toegevoegde waarde van 6 miljard euro is het de kleinste topsector, met een beperkte bijdrage aan de groei van alle topsectoren. (1); Daarnaast haal je nog steeds de oude koe uit de stal van de toppositie van NL. in de EHCI-index. Deze index wordt door deskundigen niet meer serieus genomen. >Zorgstelselcompetitie @raadRVS (2) mvrgr. @GijsvanLoef ;(2) Dan ben ik ook nog benieuwd naar de buitenlandse delegaties die geinteresseerd zijn in Nederlandse zorgproducten, welke producten dat precies zijn en welke contracten er daadwerkelijk gesloten zijn. Het ronkende verhaal van het Zorg-Exportproduct van de BV Nederland zou ik graag exact in beeld willen krijgen.

14/11/2018 ‘Incompetente bestuurders staan zelfsturing in de weg’ (Actueel) Incompetente bestuurders Reactie: Geen belangstelling meer in uw lijstje.

14/11/2018 Het beste ziekenhuis van de afgelopen 10 jaar (blog) Het beste ziekenhuis van de afgelopen 10 jaar Reactie: Een mooi rond betoog, Herm, vol met relativering van het lijstje waar je zoveel aandacht mee genereerd (Chapeau!), alhoewel je de betekenis daarvan terecht in overtuigende bewoordingen afzwakt, desalniettemin: Mij werd eergisteren door een journalist van een NPO-zender gevraagd wat ik er nu van vind… Tja. ‘k Heb verwezen naar jouw eerdere blogs op skipr, naar Jaap (ik was Armand vergeten, excusez!) en mijn boodschap was: besteed er AUB geen aandacht aan, maar ja… hoe gaat dat? Wat zou het mooi zijn als je je constatering m.b.t. het MC Slotervaart op een ander podium nadrukkelijk onder de aandacht van een breder publiek zou brengen. Hartelijke groet, Gijs

14/11/2018 Curator speelt cruciale rol bij IJsselmeerziekenhuizen (blog) Curator speelt cruciale rol Reactie: Goed dat je er nog even op terugkomt, Paul.

13/11/2018 Verplicht verzekeraars om failliet ziekenhuis te melden als calamiteit (blog) Verplicht verzekeraars om failliet ziekenhuis te melden als calamiteit Reactie: Temidden van veel blogs die weinig meerwaarde hebben en vooral ook bedoeld lijken om een bedrijf te promoten (een persoonlijke mening van me) is dit weer zo’n parel die ons werkelijk iets verder brengt in de gedachtenvorming.

6/11/2018 Bruins wist in de zomer al dat het mis was met ziekenhuizen (Actueel) Bruins wist al in de zomer dat het mis was met de ziekenhuizen Reactie: Wel een treffende reactie van @Har (wie bent u?) De wolven en hyena’s scheuren het corpus van de zorg uitelkaar en slikken (of schrokken?) de meest apetijtelijke orgaanaandelen naar binnen, zoals de topkliniekjes en de smakelijk gekruide geneesmiddelen. Sorry voor de belabberde beeldspraak.

5/11/2018 Minder pillen, meer gezondheid (blog) Minder pillen meer gezondheid
Reactie: Meer weten? Dick Bijl schreef ‘Het pillenprobleem’ > https://www.aup.nl/en/book/9789462985322/het-pillenprobleem

2/11/2018 De schaal van ziekenhuizen is een eeuwig dilemma (blog) De schaal van ziekenhuizen Reactie: Ja, dat moet de overheid gaan regisseren met alle kennis die we sinds uw promotie hebben opgedaan. Het gaat om een nieuwe balans tussen publiek en privaat, waarbij zorgorganisatorische kerntaken een publieke verantwoordleijkheid zullen moeten zijn. Daarbij zou het wel handig zijn als uw universiteit (i.c.: ESHPM) zich openstelt voor voortschrijdende inzichten en haar Ivoren Toren verlaat.

1/11/2018 Het leed in de psychiatrie is echt, nu de cijfers nog (blog) Het leed in de psychiatrie Reactie: Ga eens te rade bij http://www.beta.nl Theo Broekman heeft zich erin verdiept.

29/10/2018 Arts en Auto Een stapel stenen (blog) Een stapel stenen Reactie: We moeten de marktwerking precies ontleden om te begrijpen waar het fout gaat en waar het goed gaat. De sleutel tot een verbetering van het zorgstelsel ligt daar. Er is nu teveel marktwerking. Er zijn en er zullen altijd markten werkzaam zijn in de zorg. In het huidige zorgstelsel is de markt met het construct van zorgverzekeraars bovengeschikt geworden aan het publieke belang, de verschillende toezichthouders ten spijt. De NZa en (vooral) de ACM maken het waarborgen van het publieke belang alleen nog maar moeilijker. De systeemperversiteit zit daarin dat zogenaamde ondernemers (zorgverzekeraars) andere ondernemers (zorgverleners) moeten reguleren en financieren, samen met weer andere ondernemers, de banken. De zorgverzekeraars hebben de lusten, maar niet de lasten. Elke markt hoort door de overheid gereguleerd te worden. Daarbij kan een deel van de controle en het (intern) toezicht vanuit marktpartijen zelf georganiseerd worden. Dit luistert heel nauw.

29/10/2018 Failliet gaan en ingrijpen is van alle tijden (blog) Failliet gaan en ingrijpen is van alle tijden Reactie: En kunt u de uitspraak “de kwaliteit van zorg liet te wensen over” toelichten? Wat zijn concreet uw bronnen?

26/10/2018 Arts en Auto Failliet (blog) Failliet Reactie (1): ullen we de discussie naar een hoger niveau tillen? Een aanzet> https://gijsvanloef.nl/2018/10/26/jaap-van-den-heuvel-fileert-disruptieve-marktwerking-ziekenhuissector/ ; De bredere context van het presteren van onze gezondheidszorg in internationaal perspectief> https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/nederlandse-zorg-valt-van-haar-voetstuk.htm ; (2) @dhr Willems. Nee, dat begrijp ik ook wel. Maar toch: Bent u ook op de hoogte van de opmerkelijk wijziging in de overheidscommunicatie over de kwaliteit van onze gezondheidszorg? > https://gijsvanloef.nl/2018/07/01/opmerkelijke-wijziging-communicatie-rijksoverheid-rivm-over-de-gezondheidszorg/

23/10/2018 MEDISCH CONTACT Ziekenhuizen vragen uitstel van betaling aan Ziekenhuizen vragen uitstel van betaling aan Reactie: Kunt u aangeven waar we een landelijke overzichtskaart kunnen vinden van de gehele 2e lijnszorg (alle soorten ziekenhuizen) en de staat van hun bedrijfsvoering (financiele gezondheid>jaarrekeningen; personele bezetting> fte-capaciteit;uitval door ziekteverzuim, verloop etc.) afgezet tegen hun verzorgingsgebied (zorgafhankelijke populatie)? Waarschijnlijk is dit teveel gevraagd… Mvrgr. auteur “Nederlandse zorg valt van haar voetstuk”

23/10/2018 Einde IJsselmeerziekenhuizen en Slotervaart lijkt nabij (Actueel) Einde IJsselmeerziekenhuizen en Slotervaart lijkt nabij Reactie: (1) De Nederlandse gezondheidszorg implodeert. Het is verschrikkelijk, maar ik kan het niet anders noemen > https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/nederlandse-zorg-valt-van-haar-voetstuk.htm

20/10/2018 ‘Registratielast is een veelkoppig monster’ (Actueel) Registratielast is een veelkoppig monster Reactie: Een volkoppig monster, gevoed door het wantrouwen dat gezaaid is met de doorvoering van de marktwerking in de gezondheidszorg in 2006.

18/10/2018 Arts en Auto Nieuwe zorg (blog) Nieuwe zorg Reactie: (1) Neemt u kennis van het artikel “Nederlandse zorg valt van haar voetstuk” in Medisch Contact 42. Achtergrondinformatie en een uitgebreide analyse van het (medisch) zorgstelsel vind u op mijn website http://www.gijsvanloef.nl ; (2) @Clemens: Ik ben benieuwd waar u uw standpunt over het effect van het poortwachterschap van de huisarts op de kwaliteit van ons zorgstelsel op baseert. Vooralsnog ben ik een andere mening toegedaan.

16/10/2018 ZORGVISIE Jim van Os: de ggz levert ondoelmatige zorg Jim van Os GGZ levert ondoelmatige zorg Reactie: Aangezen ik geen abonnement heb reageer ik op de leesbare 8 regels. Een treffende typering van de gevolgen van de marktwerking in de ggz. Beste Jim, als jij, Jaap van den Heuvel, Anton Maes en ik bij elkaar gaan zitten kunnen we een voorstel voor regionale populatiebekostiging uitwerken waarmee we om te beginnen de financiering van de zorgverlening op een goede manier kunnen gaan regelen. Hartelijke groet, Gijs

9/10/2018 Regeringen bezuinigen minder op zorg dan ze beloven (Actueel) Regeringen bezuinigen minder op zorg dan ze beloven Reactie: Ik ben GEEN LID van de SP, ook nooit geweest, maar neem het nu wel voor ze op: De SP is volgens mij voorstander van een meer publieke gezondheidszorg (het Nationaal ZorgFonds) en dat kan wel eens goedkoper èn beter (jawel!) zijn dan het huidige marktgedreven zorgstelsel.

3/10/2018 Uitgaven jeugdzorg slaan huishoudboekje gemeente uit het lood (Actueel) Uitgaven jeugdzorg Reactie: Ik denk toch in de eerste plaats aan al die jongeren die kennelijk ernstige problemen hebben. Dit soort berichten is weliswaar relevant, maar zou toch altijd in een bredere context moeten worden geplaatst. Wat is nu belangrijker, de centen of de toekomst van onze kinderen?

2/10/2018 Kwart ziekenhuizen niet op een lijn met zorgverzekeraar(Actueel) Kwart ziekenhuizen niet op een lijn met zorgverzekeraar Reactie: (1) Is dit nu waarvan volgens skipr op 20/9 jl. in dr. Suzanne Ruwaard’s proefschrift wordt gezegd: (quote) “De zorg-inkoopmarkt, met daarin een spilfunctie voor de zorgverzekeraars, functioneert vooral goed als het gaat om toegankelijkheid van de zorg.”? Als dat zo is, dan roept dit bericht weer hele grote vragen op… ?!; (2) Aangezien niemand meer reageert neem ik aan dat mijn constatering juist is. We moeten kennelijk niet alle promoties over het (functioneren van het) gereguleerde zorgmarktsysteem even serieus nemen.

20/9/2018 ‘Zorgverzekeraar meer dienstverlener dan regisseur’ (Actueel) Zorgverzekeraar meer dienstverlener dan regisseur Reactie: Ik plaats vraagtekens bij de waarde van dit proefschrift. De vraag ‘in hoeverre de invoering van een stelsel van gereguleerde marktwerking heeft bijgedragen aan politieke doelen als kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid.’ wordt m.i. in het geheel niet beantwoord. De Kwaliteit is niet vastgesteld. Toegankelijkheid is niet gedefinieerd, volgens mij wordt hier bedoeld de mate waarin er contracten zijn gesloten tussen zorgverzekeraars en zorgverleners. Dat is een soort ‘systeemtoegankelijkheid’. Qua Betaalbaarheid hebben we al de vele overzichten van CPB, OESO enz. In de samenvatting 3 voetnoten, waaronder een naar WvdVen (2013) waarin gesproken wordt over meerdere landen die marktwerking a la Nederland overwegen, zoals Belgie en Israel. Ben benieuwd hoe het met die plannen nu staat. Volgens mij heeft het buitenland weinig interesse in Nederland zorggidsland.

21/9/2018 Pauline Meurs: ‘Hoge prijzen medicijnen ondermijnen zorgstelsel’ (Actueel) Pauline Meurs: Hoge prijzen medicijnen ondermijnen zorgstelsel Reactie (1): Ik ga nog een stap verder, mevr. Meurs: De publieke sector (Overheid en Academische ziekenhuizen) moet de ontwikkeling van ‘dure’ medicijnen in eigen hand nemen en bovenal in haar publieke communicatie een veel scherpere boodschap uitdragen over de zin en de onzin van nieuwe wondermiddelen. Graag ga ik met u hierover in gesprek; (2) En daar voeg ik aan toe dat de ondermijning van het zorgstelsel meerdere oorzaken heeft en die liggen niet in de vrije markten van de toeleveranciers zoals Big Pharma, maar die zitten in het DNA van het stelsel zogezegd.

18/9/2018 Zorgsector mist actie in Miljoenennota (Actueel) Zorgsector mist actie in Miljoenennota Reactie: De zorg is in een totale patstelling beland. Kostenbeheersing is het enige resultaat.

17/9/2018 ZORGVISIE ‘Zadel zorgverleners niet op met randzaken’ (blog) Zadel zorgverleners niet op met randzaken Reactie: (1) Beste Marcel, wil je a.u.b. de EHCI-index achterwege laten in je overiegns behartenswaardige pleidooi. Het ontkracht de waarde van je oproep, is mijn bescheiden mening.; (2) Je kunt onmogelijk volhouden dat ‘de beste zorg ter wereld’ voor de Nederlandse gezondheidszorg nog een bereikbaar doel is, als je alleen al kijkt naar de ontwikkeling van de levensverwachting bij geboorte – ook in de wetenschap dat Leefstijl en Leefomgeving wellicht zelfs van grote(re) invloed zijn op de levensverwachting dan ons unieke, zelfgeprezen marktgedreven zorgstelsel: https://gijsvanloef.nl/2018/08/30/de-wereldwijde-ontwikkeling-van-de-levensverwachting-bij-geboorte-nederland-van-3e-1950-naar-13e-2015/

14/9/2018 ZORGVISIE Privacy frustreert artsen en maakt zorg onveilig (interview Marcel Daniëls) Privacy frustreert artsen en maakt zorg onveilig Reactie: Samengevat, voortbordurend op de lijn van de Bart Kiers, Marcel Daniëls en Sharam Bahraini: Wettelijk geregelde marktwerking frustreert effectieve samenwerking tussen zorgprofessionals van verschillende zorgorganisaties hetgeen ten koste gaat van een goede zorgverlening voor de patiënt. Logisch: concurrentie (bevorderd onderling wantrouwen) en samenwerking (gebaseerd op vertrouwen) passen niet in mal. Privacy is zo beschouwd de laatste verdedigingslinie van de patiënt tegen de markt.

3/9/2018 ‘CDA, PvdA en SP willen winstverbod zorgverzekeraars’ (Actueel) CDA, PvdA en SP willen winstverbod winstuitkering ZV (1) Reactie: Volkomen terecht. In moreel opzicht. Er is m.i. geen hogere waarde; (2)@Richard – Ik begrijp eerlijk gezegd niet wat u bedoelt te zeggen. Een vraag: ziet u een verschil tussen het kopen van een zorgpolis en het kopen van een auto?

31/8/2018 ZORGVISIE Huub Schellekens: ‘Cowboys geven de farmacie een slechte naam’ Huub Schellekens: ‘Çowboys geven de farmacie een slechte naam’ Reactie: Ik vrees dat de problemen met de farmaceutische industrie nog verstrekkender zijn. Heeft u al kennisgenomen van dit artikel in Follow The Money? Medisch onderzoek in de tang van multinationals

24/8/2018 Tarievendiscussie in thuiszorg barst in volle hevigheid los (Actueel) Tarievendiscussie in thuiszorg barst los Reactie: Verhelderende analyse, skipr-redactie.

14/8/2018 ZORGVISIE Benchmark Care: overhead daalt, administratieve lasten stijgen Overhead in LZ daalt, admie stijgt Reactie: Ik vermoed dat de verklaring voor de ogenschijnlijke tegenstelling ‘overhead daalt, administratieve lasten stijgen’ in de automatisering ligt, ICT-wordt steeds belangrijker en vormt een werkstructurerende mantel rondom de mensen in het primaire proces, de zorgverleners. Vragen die dit oproept zijn: wat doet dit met de autonomie/zelfstandigheid van de zorgverleners en welk effect heeft dit op de arbeidsvreugde (een oud-hollands woord).

9/8/2018 Machtige managers en Darwinvinken (blog) Machtige managers en darwinvinken Reactie: Ik ben minder juichend over uw blog dan Jan. Is die manager niet verdreven door het ongrijpbare algorithme van de computer en de dwingende controles/benchmarks (zoals ROM) die de zorgprofessional in een steeds dwingender greep houdt?

6/8/2018 ZORGVISIE ‘Regeldruk neemt alleen maar toe’ Regeldruk neemt alleen maar toe Reactie (1,2): The Big Picture of the Dutch Healthcare system: Life expectancy improves, but medical performance is somewhat lagging – due to unrestrained commercial powers, albeit complex regulation – and social inequalities remain very large. Respect for persons is strained in different ways, although client orientation is good. Choice of provider is under attack and transparancy of medical markets is poor. Low income groups suffer increasingly from health costs, solidarity is under pressure. System costs are relatively high (partly due to elderly care), while quality is moderate. Overall, the Dutch healthcare system does not accomplish the fundamental goals of the WHO.
Further readings: https://www.gijsvanloef.nl ; (3): Ik heb dit dreigende echec overigens ook voorspeld: https://www.businessinsider.nl/5-punten-waarop-het-kabinet-rutte-iii-dreigt-te-falen-de-zorg/ . Eerder ook al in verschillende blogs en publicaties over de stelselgebreken van de gereguleerde marktwerkingsideologie. Sorry. ; (6): @Frank – Quote “Sinds de invoering van het systeem van gereguleerde marktwerking is de kwaliteit van onze medische zorg in internationaal perspectief verslechterd, terwijl de kosten juist disproportioneel zijn gestegen (…) Hoe kan dit? Het Nederlandse zorgstelsel functioneert niet omdat het geconstrueerd is op inherent tegengestelde principes: wantrouwen en concurrentie moeten samengaan met vertrouwen en samenwerking. Dit is heel moeilijk in een land waarin iedereen gelijk is en iedereen vrij wil zijn van betutteling en zijn eigen wiel uitvindt. Dit is de culturele dimensie.
Om deze tegengestelde krachten in toom te kunnen houden is een zeer verfijnd systeem van checks en balances nodig, een hybride, complexe zorgmachinerie. Dit leidt onvermijdelijk tot heel veel controles (bureaucratie) en ondoorzichtigheid, het tegenovergestelde van transparantie. Met torenhoge indirecte kosten, waardoor minder geld beschikbaar is voor de zorg. Dit is de structurele dimensie.
Een patiënt is geen consument (cultureel). Het hybride, marktgedreven zorgstelsel legt de prikkels verkeerd en benadert de patiënt niet holistisch maar als een gedefragmenteerd wezen waaraan gesleuteld (en verdiend) kan worden. Defragmentatie geeft verdienmodellen. Het stelsel is omzet-gedreven en niet zorgkwaliteit-gedreven.” De blog: https://www.skipr.nl/blogs/id3350-kwaliteit-nederlandse-zorg-achteruit-door-marktwerking.html . Voor verdieping: http://www.gijsvanloef.nl

30/7/2018 ‘Nederland besteedt zorgeuro niet optimaal’ (Actueel) Nederland besteedt zorgeuro niet optimaal Reactie: (1) Dat wisten we al, toch? Mijn eerste werkgever komt met een boodschap. Op deze website skipr, bijna 2 jaar geleden, schreef ik: https://www.skipr.nl/blogs/id2868-nederland-heeft-een-ondoelmatig-zorgstelsel.html . Meer onderbouwing en stof ter overpeinzing: http://www.gijsvanloef.nl ;

(2) The Dutch healthcare system does not accomplish the fundamental goals of the WHO. How does the Dutch healthcare system perform according to the framework from the WHO?
The WHO suggests three fundamental goals to be achieved by the Health System: a. Improving Health, including improving the average health status and reducing health inequalities; b. Enhancing responsiveness to the expectations of the population, including respect for persons and client orientation; c. Fairness of financial contribution, i.e. every household pays a fair share of the total health bill and everyone is protected from financial risks. The measurement of performance relates goal attainment to the resources available.
Life expectancy improves, but medical performance is somewhat lagging and social inequalities remain very large. Respect for persons is strained in different ways, client orientation is outstanding. Choice of provider is under attack and transparancy of medical markets is poor. Low income groups suffer increasingly from health costs, solidarity is under pressure. Overall, the Dutch healthcare system does not accomplish the fundamental goals of the WHO;

(3) Terug naar de FHI-index: Die suggereert dat de 7 Europese landen gemiddeld genomen goed presteren op de 3 parameters. Alleen Italie scoort onder het gemiddelde van de beoordeelde 16 landen. Frankrijk en Duitsland excelleren en dat is opvallend. Geef mij toch maar het OECD-dashboard > https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT ; (4) Nabrander: zowel Frankrijk als Duitsland hebben zorgstelsels met veel marktwerking, waaronder zorgverzekeraars. Daar valt goed mee te lobbyen lijkt me. Het zijn ook prominente landen in de jaarverslagen van Philips. Het is maar een weetje…

26/7/2018 Binnenlands Bestuur – VRAAG NAAR JEUGDHULP STIJGT Vraagt naar jeugdhulp stijgt Reactie: De trend was al zichtbaar. Het aantal jongeren in de jeugdzorg neemt toe (2015>2016) en de gespecialiseerde jeugdzorg kent onmiskenbaar grote (overgangs?-) problemen sinds de decentralisatie naar gemeenten (beschikbaarheid, ondercapaciteit). Bron:Jeugdhulp. Nederlands Jeugdinstituut: http://www.nji.nl

20/7/2018 Stervenszorg ten dode opgeschreven? (blog) Stervenszorg ten dode opgeschreven? Reactie: Een overtuigend betoog. Wanneer wordt de politiek wakker?

13/7/2018 ‘Tij van schaalvergroting in de zorg lijkt niet te keren’ (Actueel) Tij van schaalvergroting Reactie: “Noch een benadering van marktwerking, noch een geplande overheidsaanpak zal deze beweging afremmen. Dat verwacht bestuurskundige Renze Portengen na een onderzoek naar de politieke attitude ten opzichte van schaalvergrotingen in de publieke sector.” Dus volgens de skiprredactie kijkt Dr. Portengen (gefeliciteerd met uw bul!) in de glazen bol van de politieke attitude t.o.v. schaalgrootten in de publieke sector. Ik kijk in dezelfde glazen bol en zie een wellicht genuanceerder beeld. Marktwerking en overheidsplanning zijn knoppen waaraan men moet draaien en de uitkomst is maatwerk, afhankelijk van het specifieke type publieke domein.

13/7/2018 ZORGVISIE Rekenmodel ziet lokale afwijkingen in zorgvraag (Nieuws) Rekenmodel ziet lokale afwijkngen in zorgvraag Reactie: Een mooi kennisproduct/instrument voor populatiebekostiging lijkt me. Als we dat nu eens gaan gebruiken voor een uitwerking (in een pilotvorm uiteraard) van een regionaal georganiseerd zorgsysteem (o.b.v. bestaande bestuurlijke GGD-indeling)?

7/7/2018 LinkedIn Mooie rapportcijfers voor Nederlandse huisartsenzorg Mooie rapportcijfers Commentaar: Een heldere uiteenzetting die overtuigend laat zien dat de 1e-lijnszorg met de huisarts als poortwachter de parel van ons medisch zorgstelsel is.

5/7/2018 Twijfel over werkdruk huisartsen? (blog) Twijfel over werkdruk huisartsen?
Reactie: Resumerend, de werdruk is per definitie een gezondheidsindicator (= de gemeten werklast + een extra variabele Y), waarbij de huisarts hier de patient is. Kortom, het begrip ‘ervaren werkdruk’ in het Hoofdlijnenakkoord is baarlijke nonsens en dus is elke gevolgtrekking volstrekte onzin. Dit moet geschrapt worden. (Anton Maes zegt in zijn reactie: “Toevoegen van het woordje “ervaren” bij werkdruk is ook onnodig. Het objectief te meten werk heet werklast. De ervaring daarbij heet werkdruk. Berichten over werklast bij huisartsen zijn te lezen bij ZiN (databank) , Vektis (monitor) , Benchmarkrapporten InEen (ketenzorg en ANW). Berichten over werkdruk zijn er genoeg te lezen, dunkt me. En de kleur ervan persoonlijk.”)

29/6/2018 Nederlandse gezondheid vergelijkbaar met die in buurlanden (Actueel) Nederlandse gezondheid vergelijkbaar met die in buurlanden Reactie: (1) Fascinerend. Dit soort onderzoek, het vergelijken van de Nederlandse gezondheidszorg met modern Europa, ben ik nu bijna 3 jaar mee bezig op eigen initiatief. Heb ik geen cent voor gekregen. ‘k Heb wel op enig moment het RIVM eraan herinnerd dat statistieken van Nederland tov. de EU toch minder overtuigen dan statistieken van Nederland tov. modern Europa (‘onze buurlanden’) dus inclusief Noorwegen en Zwitserland. Heb ik nooit iets over gehoord van het RIVM, noch van VWS. Maar het kan verkeren. (2) Citaat uit de Publiekssamenvatting (ook hierboven in het redactioneel bericht) van het onderliggende rapport “Het Nederlandse gezondheidszorgsysteem in internationaal perspectief”: “In Nederland is de kwaliteit en toegankelijkheid van de medische zorg over het algemeen beter of van een vergelijkbaar niveau ten opzichte van de andere landen.” Dat de toegankelijkheid van de medische zorg goed is, is onomstreden. Maar de opmerking is discutabel v.w.b. de kwaliteit van de medische zorg, o.b.v. eenvoudig turven van scores beter of slechter dan de mediaan (zie de bijlagen) kom ik op een gemiddelde score voor Nederland uit. En wat in het geheel mist is een longitudinale reeks over jaren, het rapport toont een momentopname. Het is wel gebaseerd op de data van OECD, EC en het Commonwealthfund. Het venijn zit hem in die ene zin “… over het algemeen beter of vergelijkbaar…”. Discutabel!

29/6/2018 Bruins: 604 miljoen extra voor huisartsenzorg (Actueel) Bruins 604 miljoen extra voor huisartsenzorg Reactie: Additionele input: Ik weet niks, maar weet alleen wel dat sommige van de genoemde belangenclubs bestuurd worden door ex-landelijke politici. Daar kun je als kabinet wel deals mee sluiten. Maar is de verbinding met de praktijk echt tot stand gekomen?

29/6/2018 Van Rijn keert zich tegen verschraling van zorg (Actueel) Van Rijn keert zich tegen verschraling van zorg Reactie: Geachte heer van Rijn, als u de zorg tot een markt maakt is de registratielast niet meer te temmen. Waarom heeft uw rijksoverheid hier niet echt goed over nagedacht en waarom gebeurd dat nog steeds niet?

19/6/2018 Onderzoeksraad neemt digitale veiligheid ziekenhuis onder de loep (Actueel) Onderzoeksraad neemt digitale veiligheid ziekenhuis onder de lope Reactie: Spannend. De ICT-uitgaven in de zorg zijn in Nederland zeer onevenwichtig, cybersecurity is hekkesluiter. Zie > https://gijsvanloef.nl/2018/06/03/is-gezondheidszorg-nederland-avg-proof/ en de bron > https://www.himss.eu/himss-analytics-annual-european-ehealth-survey

14/6/2018 LinkedIn FD: ‘Ziekenhuisfusies afgelopen jaren te makkelijk goedgekeurd’, proefschrift Anne-Fleur Roos Commentaar op proefschrift over ziekenhuisfusies van Prof. Jaap van den Heuvel > zie thread met commentaren

12/6/2018 ZORGVISIE ZN vreest chaos na wijzigen Wmg (Nieuws) ZN vreest chaos Reactie: Kennelijk slaat de paniek toe binnen VWS. Maar iets wat rond is past niet in een vierkant. Een bal past niet in Rubik’s kubus.

4/6/2018 ZORGVISIE: Zorgpartijen moeten meer innovatief samenwerken (blog) Zorgpartijen moeten meer samenwerken Reactie: Nee, Wim, Frank en andere meelezers en meedenkers, ik ken de heer de Jong niet, maar ik ga niet ook weer een duit in het zakje doen (letterlijk spreek ik mezelf nu tegen): Hij heeft gewoon gelijk: “Zolang wordt vastgehouden aan de idee-fixe van marktwerking in de zorg komt de zo noodzakelijke systeeminnovatie niet van de grond. Patiënten en cliënten komen op die manier te kort.” Die conclusie heb ik 2,5 jaar geleden ook getrokken – en ik was ongetwijfeld niet de eerste.

31/5/2018 Fysiotherapeut is bureaucratie beu(blog) Fysiotherapeut is bureaucratie beu Reactie: Wat ik hoop is dat deze column gelezen en beoordeeld wordt op basis van de inhoud. Open minded.

29/5/2018 HIMSS Europe: van praten naar actie (blog) HIMSS Europe: van praten naar actie Reactie: ‘Samenwerking en interoperabiliteit zijn de grote thema’s voor de Nederlandse delegatie.’ Tja… Op basis van HIMSS Europe Analytics – en mijn eerdere beschouwingen van de afgelopen 2,5 jaar, gedreven door de logica – ga ik hier met een vette marker overheen > https://gijsvanloef.nl/2018/06/03/is-gezondheidszorg-nederland-avg-proof/

25/5/2018 Schrapkoorts zet VBHC onder druk (Actueel) Schrapkoort zet VBHC onder druk Reactie: Wat is de bedoeling van VBHC? Wat is het achterliggend doel? De Waaromvraag dringt zich steeds sterker op.
Quote (vraag): “Twijfelt u wel eens aan de leer van mijnheer Porter? (antwoord): “Jazeker. Wij hebben bijvoorbeeld veel patiënten met meerdere aandoeningen en daarvoor schiet deze theorie tekort. Verder draait alles bij Porter om het bereiken van competitief voordeel, terwijl wij ons vooral richten op het gesprek in de spreekkamer.” Aldus Jan Hazelzet in Qruxx.
Link: De VBHC-lessen van Jan Hazelzet

17/5/2018 Maak zorgaanbieders verantwoordelijk voor betaalbare zorg (blog) Maak zorgaanbieders verantwoordelijk voor betaalbare zorg Reactie: Beste collegae van Arteria, laten we beginnen met een nauwkeurige analyse van feiten (en onmisbare publicaties als ‘Betaalbare zorg’ uiteraard). Dan kom ik tot een ander inzicht dan jullie (lees: een visie op een duurzaam scenario voor de gezondheidszorg). De landen die jullie noemen bieden eerder ‘worst practises’ dan ‘best practises’ op stelselniveau.

16/5/2018 VWS doet te weinig tegen misbruik subsidies en tegen staatssteun (Actueel) VWS doet te weinig tegen misbruik subsidies Reactie: (1) In perspectief: de Algemene Rekenkamer noemt twee ernstige onvolkomendheden, waarvan de ene bij het ministerie VWS ligt (m.a.w.: geen enkel ander ministerie krijgt een vergelijkbaar negatief oordeel). De andere betreft de ICT-beveiliging van de Rijksdienst Caribisch Nederland, onderdeel van het Ministerie van BZK. Bij minVWS gaat het over subsidies ter waarde van 1,36 miljard euro, volgens mij is dat ca 10% van de uitgaven van minVWS (niet te verwarren met het Budgettair Kader Zorg, dat veel omvangrijker is: de ca. 80-95 mljard euro); (2) @skipr-redactie: De kop zou m.i. moeten luiden “VWS doet te weinig tegen misbruik subsidies en tegen ongewenste staatssteun” (!)

16/5/2018 Landelijk meldpunt ontvangt steeds meer klachten over zorg (Actueel) Landelijk meldpunt ontvangt steeds meer klachten over zorg Reactie: In perspectief: het aantal meldingen bij de IGJ (was IGZ) is in de periode van 2004 t/m 2016 verviervoudigd van 3000 naar 12.000 zo bleek een jaar geleden. https://gijsvanloef.nl/2017/05/05/verviervoudiging-aantal-meldingen-igz-2004-2016/

11/5/2018 Arts en Auto Het grote werk (blog) Het grote werk Reactie: Met of zonder “een reset van de Zorgverzekeringswet”, meneer Cerfontaine? (Mijn vraag is gestoeld op een recente blog van Cerfontaine van 1,5 jaar geleden waarin hij pleit voor een reset van de Zorgverzekeringswet, zie: Brief aan de informateur)

8/5/2018 Nieuwe klinken op oude deuren (blog) Nieuwe klinken op oude deuren Reactie: Een mooie, diepzinnige blog. ‘k Heb hem meerdere malen herlezen.

30/4/2018 Arts en Auto De fabeltjes van Menzis en NHR (blog) De fabeltjes van Menzis en NHR Reactie: Alhoewel ik medisch gezien een leek ben, kan ik deze discussie op hoofdlijnen toch wel min of meer volgen. Het lijkt me een casus die de beperkte toepasbaarheid van VBHC en de dreigende infectie van perverse prikkels mooi onderstreept

16/4/2018 ZORGVISIE De tijd dringt voor ziekenhuizen en verzekeraars (blog) De tijd dringt Reactie: Een boeiend en zinnig pleidooi, Ivo. Alleen ben ik het niet eens met je duiding van het gezelschap van de Taskforce – die usual suspects die zouden ontbreken -, want los van individuele wellicht iets minder bekende namen zie ik een samengesteld gezelschap dat de sector breed vertegenwoordigd, met twee grote zorgverzekeraars olv. minVWS. En, met het gratuite gebruik van woorden als ‘durf’, vooral een club die juist geen vooruitblik op de toekomst van de zorg heeft. De encyclopedie van de bestaande kaders.
Ik geef toe, ik heb het rapport van de Taskforce niet gelezen en ik was niet op de hoogte. Als een echte buitenstaander.

9/4/2018 Taskforce: integrale zorg drukt kosten (Actueel) Taskforce “De tasforce bestaat uit onafhankelijke experts uit het veld. In de groep zitten mensen als Olivier Gerrits, directeur zorginkoop van Zilveren Kruis, Joris van Eijk, directeur zorg van Menzis, John Kauffeld, bestuurder van Espria, Willem de Boer, managing director van de MC Groep en Heleen Post, manager bij Patiëntenfederatie Nederland. Voorzitter is Bas van den Dungen, directeur-generaal curatieve zorg bij het ministerie van VWS.” Reactie: Deze taskforce is niet onafhankelijk!

4/4/2018 Agile in de zorg: van toegevoegde waarde? (blog)Agile Reactie: Ik denk dat we agile kunnen missen als kiespijn. De zorg weet zelf heel goed hoe de vork in de steel zit en wat de knoppen zijn waar men aan kan draaien om dingen te veranderen. OntRegelDeZorg is een prachtig en hoopvol voorbeeld.

30/3/2018 Scepsis over decentralisaties onverminderd groot (Actueel) Scepsis over decentralisaties Reactie: Ik mis nog een ander bericht uit hetzelfde SCP-rapport dat net zo relevant is voor skipr als dit item, zo niet belangrijker: Zie tabel op pag. 17. De gezondheidszorg is veruit het belangrijkste thema van de Nationale Politieke Agenda! Waarom besteedt u hier geen aandacht aan?!

30/3/2018 Arts en Auto Inkooppuinhoop (blog) Inkooppuinhoop Reactie (1): De inkooppuinhoop is ook door de RVS beschreven, zie mijn blog van een half jaar geleden > https://www.skipr.nl/blogs/id3311-de-raad-heeft-de-klok-horen-luiden.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter en ik heb 2,5 jaar geleden al uitgelegd/voorspeld zo je wilt dat dit zorgstelsel van gereguleerde marktwerking met zorgverzekeraars als inkopers van zorg niet kan werken. Oh ja, en transparantie is per definitie onmogelijk in dit zorgstelsel. Meer stof ter overpeinzing? > http://www.gijsvanloef.nl ; (2):Beste Frank, ik weet dat ik scherp kan zijn, maar dat is een bewuste keuze. Vwb. de transparantie: er zijn zoveel data, zoveel databronnen, er is zoveel van alles qua informatie dat je letterlijk door de bomen het bos niet meer kunt zien. Tenzij je supergespecialiseerd bent in een van de vele kennisgebiden binnen de zorg, maar dan mis je weer het overzicht. Voor de burger die geacht wordt als zorgconsument beredeneerd een zorgpolis aan te schaffen, de essentie/de bedoeling van ‘Transparantie’, is het volstrekt onmogelijk om een keuze te maken die gebaseerd is op inzicht in de zorgdatawolken.; (3): Ik gun je je laatste woord en laat het er verder maar bij. Prettige paasdagen, Frank.

30/3/2018 In de zorg is juist meer ondernemerschap noodzakelijk (blog) In de zorg is juist meer ondernemerschap noodzakelijk Reactie: Een rommelige blog, vol met fouten (“De zorg in Nederland behoort tot de beste ter wereld”> https://gijsvanloef.nl/2018/01/30/oeso-dashboard-beste-zorgranglijst/ > Nederland is een middenmotor in modern Europa. Zie ook > https://gijsvanloef.nl/2018/03/11/goede-gezondheidszorg-begint-bij-betrouwbare-cijfers/ ) en verkeerde aannames – men suggereert dat de zorg een markt is die van bestuurlijke rompslomp bevrijd moet worden – en ook gebrek aan kennis: er is wel degelijk veel innovatie (ik denk eerder: misschien wel teveel) en vernieuwing in regionale samenwerkingen en zorgnetwerken. Maar het huidige stelsel knelt wel, daarin hebben ze gelijk. Alleen moet de verandering op een andere leest geschoeid worden. En ik denk dat daar ook een ander type veranderaars bij nodig is dan de heren in de aanbieding hebben.

29/3/2018  ZORGVISIE Zorgkosten in ziekenhuizen moeten transparanter (Nieuws) Zorgkosten in ziekenhuizen moeten transparanter Reactie: Ere wie ere toekomt: Prof. Jaap van den Heuvel heeft het allemaal al uitgebreid uit de doeken gedaan (ook recentelijk nog in zijn oratie), voordat het CPB ermee kwam.

27/3/2018 Zorgprofessionals overhandigen schraplijsten aan Bruins (Actueel) Zorgprofessionals overhandigen schraplijsten aan Bruins Reactie: Nu ik de lijst van 62 bekeken heb ben ik onder de indruk! Zorgverleners werpen hun administratieve ketens af en nemen hun verantwoordelijkheid. Benieuwd hoe dit verder gaat, want zorgverzekeraars en belangenorganisaties gaan nu met de billen bloot.

21/3/2018 NVZ-voorzitter over kwaliteitsregistraties: ‘De maat is vol’ (Actueel) NVZ-voorzitter over kwaliteitsregistraties: de maat is vol Reactie: Discussies over de uitwassen van een zorgstelsel dat fundamenteel gemankeerd is. Een grafiek kan ik hier niet posten, maar neem de moeite om een beredeneerde opvatting tot je te nemen over de oorzaak van de doorgeslagen protocollitis: Zorg achteruit door marktwerking

17/3/2018 Arts en Auto Keurmerkenwaanzin (blog) Keurmerkenwaanzin Reactie: Prof. Armand Girbes is in mijn ogen, naast zijn vakspecialisme, ook een autoriteit op dit cruciale thema: de ontwikkeling van regelgeving in de medische gezondheidszorg.

16/3/2018 UMC Utrecht-topvrouw: ‘Wie geen teamspeler is, heeft een probleem'(Actueel) UMC Utrecht topvrouw Reactie: Moedig.

6/3/2018 ‘Aandacht moet verschuiven naar voorkomen van zorg’ (Actueel) Aandacht moet verschuiven naar preventie (KPMG) Reactie: Dit pleidooi van KPMG heb ik zo’n 2,5 jaar geleden ook al opgeschreven in het essay ‘De Cure onder het mes’. In verkorte vorm als meest gelezen blog op skipr van de afgelopen vijf jaar zo’n beetje. Dat dan weer wel… (2) En dat roept bij mij de vraag op wat KPMG 2,5 jaar geleden zoal van het medisch zorgstelsel vond. Misschien dat iemand anders zich geroepen voelt om dat nog eens uit te pluizen?

5/3/2018 Zorginkoop: groeiende kloof tussen praktijk en beleid (blog) Zorginkoop Reactie: Zie eerder > De RVS heeft de klok horen luiden

27/2/2018 Overhead daalt ondanks uitdijende bureaucratie (Actueel) Overhead daalt ondanks uitdijende bureaucratie Reactie: “Het is belangrijk om overhead en productiviteit in samenhang te beschouwen en te relateren aan de kostprijs en kwaliteit van zorg. Alleen dan kunnen zorgorganisaties hun bedrijfsvoering integraal verbeteren.” – Op een subtiele wijze creeert Berenschot weer extra marktvraag. Maar de kwaliteit van zorg is uiteindelijk niet een meetbare kwestie. Daar ligt de grens van het bedrijfseconomisch denken – per definitie onvolledig in vrijwel de gehele zorg, m.u.v. de hapklare, electieve zorgbrokken zoals een nieuwe heup, een cataract, e.d.

26/2/2018 NZa is een marionet van de politiek (ZORGVISIE) NZa is een marionet van de politiek Reactie: Je moet misschien deze analyse wel doortrekken: Hoe onafhankelijk van de landelijke politiek zijn het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het RIVM? Lees de “Aanklacht – het gemankeerde medisch zorgstelsel”, bij uw redactie inmiddels bekend maar al zichtbaar op mijn website en LinkedIn

23/2/2018 Loek Winter en directie DeSeizoenen verdacht van wegsluizen zorggeld (Actueel) Loek Winter Reactie: Ook als Loek Winter juridisch-technisch niets te verwijten valt is het moreel niet goed te praten. En die meneer zit in de RVS.

20/2/2018 Denk mee over nieuwe vormen van organiseren in de zorg (blog) Denk mee over nieuwe vormen van organiseren in de zorg Reactie (1): Een ongeloofwaardige oproep, zolang ESHPM zich als een Ivoren Toren opstelt. U staat niet open voor andersdenkenden. Reactie Robbert Huijsman: Beste Gijs, hier herken ik me zelf niet in. Kom je kop koffie bij me drinken om nader kennis te maken? Groet, Robbert (2): @Robbert: prima, doe maar een voorstel. PS: je bent op de hoogte van mijn stanpunten in het algemeen en specifieke kritiek t.a.v. iBMG/ESHPM?

19/2/2018 ‘Sommige organisaties hebben belang bij regelgekte'(Actueel) Sommige organisaties hebben belang bij regelgekte Reactie: @zorgverzekeraars & @vvaa : ik wil wel modereren tussen jullie.

9/2/2018 Nederlands zorgsysteem scoort op alle facetten hoog, klopt dat wel? (blog) Nederland scoort hoog klopt dat wel? Reactie: Nee, dat klopt niet. Video (8:55 min.) ‘Hoe Goed is Onze Gezondheidszorg?’ > https://gijsvanloef.nl/2017/12/24/hoe-goed-is-onze-gezondheidszorg-2/

1/2/2018 Nederland voert opnieuw Europese zorgindex aan (Actueel) Nederland voert opnieuw zorgindex aan Reactie (1):SKIPR-redactie, je maakt jezelf volstrekt ongeloofwaardig met dit bericht. Hebben julie ooit gehoord van de OECD? WHO? (2) De redactie heeft me gevraagd een blog te schrijven om mijn standpunt m.b.t. deze index te verduidelijken. Wie alvast meer wil weten nodig ik uit op mijn website. Begin bij: https://gijsvanloef.nl/2017/09/03/zorgstelselranglijsten/ En lees verder, bijv.: https://gijsvanloef.nl/2017/10/08/nederlands-private-zorgstelsel-is-inferieur-dure-zorg-van-middelmatige-kwaliteit/ . Op skipr schreef ik al eerder enkele blogs hierover, dat was een aanloop. (3) n.a.v. commentaar van Jan Booij: @Jan: Waarom bericht de redactie niet over OECD Health at a Glance? Te moeilijk? Teveel werk?

19/1/2018 ‘Schaf huidig financieringssysteem in zorg af’ (nieuws) Schaf huidig financieringssysteem in zorg af  (Inauguratie Jaap van den Heuvel als bijzonder hoogleraar) Reactie: Van harte gefeliciteerd, Jaap! Met kennis van zaken de beuk erin. Maar precies, genuanceerd en richtinggevend. Ik hoop nog veel van je te horen.

17/1/2018 Arts en Auto Het gelijk van Marcel Levi (blog) Het gelijk van Marcel Levi Reactie: Een rommelig stukje, heeft Frank iets tegen Marcel Levi?
Ik reageer op twee punten.
Zonder specifieke kennis van de ins en outs van de fusie van het AMC en VUmc denk ik dat deze fusie niet kostenverhogend hoeft te zijn mits aan twee voorwaarden wordt voldaan: er vindt een volledige verdeling van specialismen plaats, oncologie hier, gynaecologie daar etc. en er komt geen nieuwbouw.
Dat de NHS in zeer zwaar weer verkeert is algemeen bekend. De NHS als angstaanjagend voorbeeld gebruiken om daarmee een discussie over ons zorgstelsel te smoren is demagogie. De NHS is in elk geval geen goed voorbeeld als het de medische prestaties betreft, daarin is ze hekkesluiter in modern Europa. Zie: https://gijsvanloef.nl/2017/11/10/tendens-daling-kwaliteit-medische-zorg-t-o-v-eu14-zet-door-2007-2017-oeso/

15/1/2018 Publicatie ziekenhuisprijzen geeft slechts schijn van transparantie (blog) Publicatie ziekenhuisprijzen Reactie: U heeft denk ik de discussie hierover de afgelopen jaren nog niet helemaal gevolgd.

12/1/2018 Jeugdzorg verzuipt in administratie, dat moet anders (blog) Jeugdzorg verzuipt in administratie, dat moet anders Reactie: Ik was 3,5 jaar geleden kennelijk nog te optimistisch: Jeugdzorg lijdt flink onder chaos decentralisaties

4/1/2018  ‘Niet-gecontracteerde zorg leidt tot ongebreidelde kostengroei’ (nieuws) Niet gecontracteerde zorg Reactie: Doorschietende Marktwerking, zoals door u bepleit, leidt tot ongebreidelde kostengroei, gebrek aan transparantie en afnemende zorgkwaliteit.

4/1/2018 Arts en Auto Schrappen & verbeteren – Minister wil snel resultaat zien (blog) Minister wil snel resultaat zien Reactie: ‘Inspireer en vertrouw elkaar…’ Dat gaat niet in een cultuur van commercieel marktdenken die wetmatig wantrouwen creeert. Zie mijn publicaties op deze website, mijn reactie op de blog van Armand Girbes op Arts en Auto en bijv. ook: https://www.skipr.nl/blogs/id3350-kwaliteit-nederlandse-zorg-achteruit-door-marktwerking.html

4/1/2018 Arts en Auto Controle zonder duizenden afvinklijstjes (blog) Controle zonder duizenden afvinklijstjes Reactie: Wat je voorstelt is zonder meer goed. Maar ik mis in de gehele lovenswaardige OntRegelDeZorg-beweging de fundamentele analyse, de vraag: “Waarom is de bureaucratie zo uit de hand gelopen?”, wordt niet gesteld en dus ook niet beantwoord. Daar zit nu de ‘show-stopper’ vrees ik… Zoals sommige lezers inmiddels weten heb ik een poging gedaan om die analyse te maken door intensief te sparren met zorgbestuurders, zorgwetenschappers en zorgverleners.

29/12/2017 Nederland vindt gezondheidszorg reden voor zorg én trots (nieuws) Nederland vindt gezondheidszorg reden voor zorg en trots Reactie: (1) Konsekwent tendentieuze berichtgeving van het SCP over de Gezondheidszorg wordt hier door de skipr-redactie klakkeloos overgenomen. De one-liner op de voorpagina van Burgerperspectieven 2017/4 vh SCP luidt: “Samenleven, gezondheidszorg en economie zijn redenen voor zorg én trots”. Maar als je de figuren 1.4 en 1.5 verderop bekijkt zie je: a) Er worden maar 5 categorieen genoemd, waaronder de zorg, dus dat er uitspraken over de zorg worden gedaan ligt voor de hand; b) De zorgen over de gezondheidszorg (‘nationaal probleembesef’) zijn zowel absoluut als procentueel veel sterker gestegen in de gemeten periode van 2008 >2017 dan de trots (‘nationale trots’). Het probleembesef mbt. de zorg is van de 5e en laatste plaats in 2008 gestegen naar de 3e plaats in 2017, dit is een stijging dus een verslechtering! De nationale trots mbt. de zorg stond op een 4e plaats in 2008 en dit is onveranderd in 2017! (2) Een nauwkeuriger commentaar vindt u op mijn website: https://gijsvanloef.nl/2017/12/30/tendentieuze-berichtgeving-scp-over-de-gezondheidszorg/ Prettige jaarwisseling!

29/12/2017 ‘Private zorg drijft kosten op en maakt zorg ontoegankelijker’ (nieuws) Private zorg drijft kosten op en maakt zorg ontoegankelijker Reactie: Nieuw bewijs voor de centrale stelling dat marktwerking de zorgkosten opdrijft (hogere kosten) en de kwaliteit onder druk zet (lagere kwaliteit).

20/12/2017 Strijd tegen farma mag niet ten koste van patiënt gaan (blog) Strijd tegen farma mag niet ten koste van patient gaan Reactie: Ik begrijp de heer Leerink en de RVS heel goed denk ik. En ik ben het ermee eens. Het gaat in essentie om een herijking tussen publieke en private verantwoordelijkheden. Het private denken en handelen is te ver doorgeschoten in de Nederlandse gezondheidszorg en dit heeft desastreuze gevolgen.

18/12/2017 Gaat de zorg straks ten onder aan de polder? (blog) Gaat de zorg straks ten onder aan de polder? Reactie: “Laten we positief beginnen. In Nederland hebben we een prachtig zorgstelsel waar we trots op mogen zijn.” Ik zou zeggen: “Laten we objectief beginnen, met een constructieve bedoeling > https://gijsvanloef.nl/2017/10/08/nederlands-private-zorgstelsel-is-inferieur-dure-zorg-van-middelmatige-kwaliteit/

15/12/2017 ‘Zorgverzekeraars leggen risico’s bij ziekenhuis’ (nieuws) Zorgverzekeraars leggen risico’s bij ziekenhuis Reactie: Ik meen dat Richard Janssen dit in zijn oratie ook al gezegd heeft.

11/12/2017 Ouderen met dementie in zorgval (blog) Ouderen met dementie in zorgval Reactie: Een indringende oproep aan twee zorgministers om een siamese tweeling te worden. Regering: u bent aan zet!

7/12/2017 Van systemen naar mensen (blog Erik Gerritsen) Van systemen naar mensen Reactie: Lovenswaardig diversiteitsbeleid, Erik. Maar hoe tackel je de enorme sociaal-economische gezondheidsverschillen? Komen laagopgeleiden bij VWS ook binnenboord? En: waarom wil je niet over het ‘systeem’ nadenken? Landelijke politici volgen je blindelings, er ligt een zeer grote verantwoordelijkheid op jouw schouders. Ik kan zomaar zeggen dat het juist om mensen gaat en niet om micro-systemen. eHealth en innovatie zijn goed en noodzakelijk, maar het zijn niet meer dan instrumenten: https://gijsvanloef.nl/2017/12/14/a-framework-for-assessing-the-performance-of-health-systems-nederland-in-een-oogopslag/

5/12/2017 Arts en Auto: Stop de veramerikanisering van ons zorgsysteem (blog) Stop de veramerikanisering van ons zorgsysteem Reactie: Een boeiende tot nadenken stemmende blog, Armand. Doorredenerend, als alles maakbaar is dan is er altijd een schudige als het fout gaat. Big business voor advocaten. Combineer dit met commercieel denken en een explosie van zorgbureaucratie is het onvermijdelijke gevolg? Zie ook: https://www.skipr.nl/blogs/id3350-kwaliteit-nederlandse-zorg-achteruit-door-marktwerking.html  Reactie Armand Girbes: Gijs van Loef slaat de spijker op zijn kop met de opmerking dat er dus ook altijd een schuldige moet zijn volgens het consequentialisme indien er iets fout gaat, leidende tot een claimcultuur zoals we die in de USA kennen. Waarmee ik overigens nooit zou willen impliceren dat verantwoording afleggen voor gemaakte fouten (materieel en immaterieel), zeker in de gezondheidszorg, niet tot de standaard behoort.

4/12/2017 Winst maken is in de zorg nog te veel een vies woord (blog) Winst maken is in de zorg nog teveel een vies woord Reactie: Beste Frank, gewaardeerde oud-collega, het belangrijkste argument tegen meer marktwerking in de zorg is deze: Private zorgstelsels zijn duurder dan Publieke Zorgstelsels. Zie: https://gijsvanloef.nl/2017/10/08/nederlands-private-zorgstelsel-is-inferieur-dure-zorg-van-middelmatige-kwaliteit/ Overigens onderschrijf ik wel de term ‘zwabberbeleid’.

30/11/2017 ZORGVISIE: Federatie neemt afstand van participatiemodel (nieuws) https://www.zorgvisie.nl/federatie-neemt-afstand-van-participatiemodel/#comment-31815 Reactie: Commentaar bij de laatste zin “Anders zijn specialisten alleen nog maar met de fiscaliteit bezig in plaats van met het verbeteren van kwaliteit. Iedereen heeft baat bij rust in het systeem.’” De kwaliteit van de medisch-curatieve zorg gaat achteruit tov. andere moderne Europese landen! Ik poneer deze stelling met overtuiging, want ze is gebaseerd op onafhankelijk, toetsbaar onderzoek waarbij proactief interactie met zorgbestuurders en wetenschappers wordt gevolgd. Meer weten? https://www.skipr.nl/blogs/id3350-kwaliteit-nederlandse-zorg-achteruit-door-marktwerking.html of https://gijsvanloef.nl/2017/11/30/bevestiging-failliet-marktwerking-zorg-druppelt-binnen-vanuit-wetenschap/ Ik verzoek indringend de FMS om haar verantwoordelijkheid te nemen.

24/11/2017 Noodzaak tot tweebenig besturen in de zorg (blog) https://www.skipr.nl/blogs/id3354-noodzaak-tot-tweebenig-besturen-in-de-zorg.html Reactie: Zeer geachte heer Janssen, gefeliciteerd met uw benoeming tot hoogleraar. Uw blog roept bij mij heel veel vragen op, maar dit is denk ik niet het moment en de juiste plaats om die vragen te stellen. Wat zou ik graag met u hierover nader van gedachten willen wisselen! Tot nog toe is het me niet gelukt om met uw instituut in gesprek te komen. Misschien dat u wel wilt reageren? 27/11 Naschrift: De heer Janssen heeft gereageerd.

21/11/2017 Kwaliteit Nederlandse zorg achteruit door marktwerking (eigen blog) https://www.skipr.nl/blogs/id3350-kwaliteit-nederlandse-zorg-achteruit-door-marktwerking.html Reactie Jan Kremer op skipr en twitter: “Interessant betoog, Gijs. Dat meerdere Nederlanders wat minder markt in de zorg willen geloof ik wel, maar of ze ook meer overheid willen weet ik nog niet zo. Misschien willen ze meer context. Meer ruimte voor de persoonlijke en lokale context, waarin de zorg wordt geleverd..”

@Jan: We praten door, zie ook mijn reply op twitter!

@Piet: Heb je mijn publicaties wel gelezen, Piet? Ik vermoed van niet. Leestip, begin bij: https://gijsvanloef.nl/2015/11/08/de-cure-onder-het-mes-naar-een-patient-georienteerd-zorgstelsel-herziene-inleiding/ Graag hoor ik weer van je, met vriendelijke groet, Gijs

17/11/2017 Het is een pervers systeem (blog)  Het is een pervers systeem Reactie:Beste Joris, goed dat je je met de zorg gaat bemoeien. Maar vergis je niet, het is een zeer complexe sector, ik denk dat de financiele wereld een stuk overzichtelijker is. Over zorgverzekeraars: ik denk dat je te negatief bent (er worden heel mooie initiatieven ontplooid, zoals Zinnige Zorg), ze hebben geen aandeelhouders en ze hoeven niet per se zoveel mogelijk winst te maken. De politiek-maatschappelijke krachten laten dat in elk geval niet toe. Zorgverzekeraars kennen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, zeker, maar… Zullen we er eens over doorpraten? Misschien na dinsdag, want dat verschijnt mijn nieuwe bijdrage op skipr. Als je je alvast wilt inlezen, bezoek mijn website. Ik ben een onafhankelijke denker, consultant en publicist met als specifieke expertise marktwerking in het publieke domein. Hartelijke groet, Gijs van Loef

13/11/2017 Dooddoener bij samenwerking: als er maar vertrouwen is (blog) Dooddoener bij samenwerking: als er maar vertrouwen is Reactie: Beste Frank, schrijf je ook nog een blog over hoe we kunnen samenwerken in een omgeving vol met concurrentie en het heimelijk streven naar geldelijk gewin?

7/11/2017 Een optimale patiëntervaring: dat is pas innovatie (blog) Een optimale patientervaring: dat is pas innovatie Reactie: Fascinerende blog. Even wat Food for Thought, bron: wikipedia: “KP’s quality of care has been highly rated and attributed to a strong emphasis on preventive care, its doctors being salaried rather than paid per service, and an attempt to minimize the time patients spend in high-cost hospitals by carefully planning their stay. However, Kaiser has had disputes with its employees’ unions, repeatedly faced civil and criminal charges for falsification of records and patient dumping, faced action by regulators over the quality of care it provided, especially to patients with mental health issues, and has faced criticism from activists and action from regulators over the size of its cash reserves.”

6/11/2017 Een betrouwbaarder lijst dan de AD Ziekenhuis Top100 (blog) Een betrouwbaarder lijst dan de AD Ziekenhuis Top100 Reactie: Beste Herm, ik kom ook met de update van een lijstje als OECD Health at a Glance 2017 verschijnt. Reacties zijn altijd welkom! https://gijsvanloef.nl/2016/12/09/kwaliteit-medische-zorg-gedaald-tov-europees-gemiddelde-van-20072016/ Het borduurt voort op skipr-blogs van een jaar geleden en een publicatie in ESB: https://gijsvanloef.files.wordpress.com/2017/01/vanloef-leijten-esb4745-026-029.pdf Met vriendelijke groet, Gijs van Loef

23/10/2017 Wat we kunnen leren van de Britse NHS (blog) https://www.skipr.nl/blogs/id3318-wat-we-kunnen-leren-van-de-britse-nhs.html
1e) Reactie: Beste David, een nuttige samenvatting van wat lessen van de overkant van het Kanaal, maar eigenlijk ook niet meer dan dat. Niks nieuws. Wat vind je nu eigenlijk van het RVS-rapport? Link: https://www.raadrvs.nl/uploads/docs/Zorgrelatie_centraal.pdf
PS Waar kan ik de transparantie-data van de OECD vinden? – Reactie van David Ikkersheim (KPMG): https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/26/kpmg-patient-in-nederland-krijgt-te-weinig-informatie-10220710-a1560525
2e) Mijn reactie: Beste David, ik heb het KPMG -rapport bekeken. Het NRC-artikel van Jeroen Wester dat verwijst naar de KPMG-studie was aan mijn aandacht ontsnapt. Twee opmerkingen: 1) de KPMG-studie verwijst niet naar OECD-data, dat was dus een misunderstanding van mijn kant, maar is gebaseerd op interne analyses van KPMG obv. diverse bronnen. Het ziet er zeer professioneel uit, maar het is natuurlijk wel een black box (en dat begrijp ik natuurlijk ook wel, het is jullie USP); 2) In deze KPMG-studie over transparantie doen vijf moderne EU-landen het beter dan Nederland en dit is de zoveelste indicatie/bevestiging van de objectieve waarneming dat het Nederlandse zorgstelsel kwalitatief middelmatig scoort in vergelijking met andere moderne Europese landen (ik noem ze de EU14: https://gijsvanloef.nl/2016/12/09/kwaliteit-medische-zorg-gedaald-tov-europees-gemiddelde-van-20072016/) Met vriendelijke groet, Gijs van Loef – onafhankelijk adviseur zorgstelsel) – Reactie van David Ikkersheim (KPMG):  https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2016/08/through-the-looking-glass.pdf
3e) Mijn reactie: Dank je. Maar dit verandert natuurlijk niets. Alleen interne KPMG-bronnen. – Reactie van David Ikkersheim (KPMG): Excuus, verkeerde link, zie: Health Transparancy Map
4e) Mijn reactie: N.a.v. onderbouwing KPMG-studie Through The Looking Glass. Ik heb alleen de OECD-reference bekeken (reden: http://www.gijsvanloef.nl ): OECD Health Data Governance Conclusie obv. scan (zie blz. 17, 31, 67): Nederland scoort erg slecht qua transparantie (availability, policy, programmes etc.) vergeleken met andere EU-14 landen, in twee tabellen de voorlaatste plaats. – Reactie van Jan van der Beek (minVWS): Inschakelen van de patiënt als lid van het behandelteam met behulp van een PGO blijkt de transparantie substantieel te vergroten. Terecht is ons ministerie van VWS daar zeer actief mee bezig via o.a. MedMij.

5e) Mijn reactie: Beste Jan, dat is nieuw voor me. PGO betekent Persoonlijke Gezondheids Omgeving neem ik aan? MedMij. had ik ook nog niet van gehoord, is dat een nieuwe organisatie? Als consultant vraag ik mij af: worden er nu activiteiten samengevoegd, gestroomlijnd? Ontstaat er meer eenduidigheid of neemt de zorgbureaucratie alleen maar verder toe?

6e) (na Google op de naam ‘Jan van der Beek’) Excuus, beste Jan, uit je reactie dacht ik op te kunnen maken dat je namens het minVWS spreekt, dat je een ambtenaar bent.
Maar volgens mij is dat niet zo, klopt het dat jij de CEO van VDB Holdings BV. bent en ook van Urogyn en Carepoint? Als dat zo is, ontstaan er nieuwe vragen… @minVWS: lezen jullie mee?

16/10/2017 Pijler onder zorgbeleid vertoont scheuren (blog) https://www.skipr.nl/blogs/id3312-pijler-onder-zorgbeleid-vertoont-scheuren.html Reactie: Een goed voorbeeld van wat er fundamenteel mis is.

6/10/2017 VBHC vraagt om centrale regie (blog) VBHC vraagt om centrale regie Reactie: Een zorgregisseur, waar heb ik dat eerder gelezen? (…) 2e Reactie n.a.v. commentaar van Fred van Eenennaam: Waar het denk ik om gaat, Fred, is dat er qua facilitering: het mogelijk maken van VBHC er inderdaad een aantal landelijke afspraken nodig zijn m.b.t. de ICT om de uitwisselbaarheid van informatie/gegevens te bevorderen. Maar dieperliggend, het gaat om de inhoudelijke (medische) kennis en daarover moet de landelijke regisseur beschikken om een volwaardige helper te kunnen zijn van alle individuele zorgprocessen. Onderling zullen de praktizerende en centrale broeder-zorgprofessionals het wel eens kunnen worden over standaarden.

Reactie van de auteur: Inderdaad Gijs. En in aanvulling hierop, het gaat hier niet om het toevoegen van instellingen, regeltjes of complexiteit. Het gaat om het vereenvoudigen van de transitie door landelijke afspraken te maken rond uitkomst definities en data uitwisseling. Hierdoor wordt complexiteit teruggebracht, een en ander gestroomlijnd en onnodige investeringen (ieder voor zich) voorkomen. ICHOM is misschien wel het beste voorbeeld van een ‘centrale regie’ rondom VBHC. Het nut daarvan valt niet te betwijfelen.

Verder zal er uiteindelijk ook bekostigd moeten gaan worden rond geleverde (integrale) kwaliteit binnen een ziektebeeld en niet op basis van geleverd volume per individuele functie. Ook dat vraag om een centrale coordinererde en faciliterende rol om deze kanteling te kunnen maken.

3/10/2017 ZORGVISIE: ‘RVS-advies is onsamenhangend en tegenstrijdig’(blog) RVS advies onsamenhangend en tegenstrijdig Reactie:Ik begrijp de zorgen van de heer Groot wel. Als je de bijlage “Inkoopsafari” leest, het laatste hoofdstuk is alleszeggend (vanaf pag. 62). Ik heb enkele citaten op een rij gezet > nieuwe blog op mijn website (6/10/2017)

2/10/2017 ‘Zorginkoop verdringt wensen van patiënten’ (nieuws) https://www.skipr.nl/actueel/id32026-%27zorginkoop-verdringt-wensen-van-patienten%27.html Reactie: Stapje voor stapje wordt de marktwerking stilletjes de nek omgedraaid en dat juich ik toe.

28/9/2017 Onze zorg is een rokende twintiger (blog) https://www.skipr.nl/blogs/id3292-onze-zorg-is-een-rokende-twintiger.html Reactie:Beste Wim, de EHCI is ondeugdelijk, zoals we inmiddels weten. MinVWS geeft het gewoon toe. Op mijn website vind je informatie over de verschillende vigerende zorgstelselranglijsten: http://www.gijsvanloef.nl Het advies: Beperk je tot de OECD en het CommonWealthFund.

18/9/2017 Hoe de Martini Klinik het voor elkaar krijgt (blog) https://www.skipr.nl/blogs/id3277-hoe-de-martini-klinik-het-voor-elkaar-krijgt.html Reactie: Kortom een topspecialistisch patiëntgeoriënteerd zorgsysteem.

11/9/2017 FD: Zorg walhalla voor fraudeurs (artikel) <a href=”https://fd.nl/economie-politiek/1217446/zorg-walhalla-voor-fraudeurs?.html Reactie: Een uitstekend overzicht van het FD. Dit soort analyses is hard nodig om de landelijke politiek wakker te schudden.

8/9/2017 Transitie-ongelukken (blog) https://www.skipr.nl/blogs/id3265-transitie-ongelukken.html Reactie: Beste Lex, ik reageer even als nietwetende, ‘domme’ burger met een complexe zorgvraag die klaarblijkelijk over deze schotten heen gaat: Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat wij in Nederland een situatie gedogen waarin private pseudo-marktpartijen als zorgverzekeraars die gelijktijdig eigenaar zijn van monopolie-zorgkantoren en dus volledig (moreel, ethisch, juridisch?) verantwoordelijk voor het samenhangend geheel van de ZVW en WLZ er zo’n janboel van maken, terwijl de politiek-bestuurlijke zorgelite de andere kant op kijkt en haar handen in onschuld wast? Anders gezegd: een kongsi van zich achter juridische beschermingswallen ophoudende zorgondernemingen is verantwoordelijk voor ‘de ouderenzorg’, maakt er binnenskamers een puinhoop van en komt ermee weg. Omdat de landelijke politiek blijft roepen dat we een geweldige zorg hebben en dat aan kwaliteit nu eenmaal een prijskaartje hangt. Jullie verdienen er een goede boterham aan, chapeau, maar het is eigenlijk ongehoord…

17/7/2017  E-health blijft veelbelovend, bewijs ontbreekt (blog) https://www.skipr.nl/blogs/id3218-e-health-blijft-veelbelovend%2C-bewijs-ontbreekt.html Reactie: De auteur benoemt een interessant fenomeen, de onvergelijkbaarheid van de bewijsvoering van medische innovaties (dmv. de onbetwiste wetenschappelijke methode van het experiment met twee groepen enz.) en de ‘bewijsvoering’ van ICT-innovaties die gebaseerd is op altijd betwistbare Business Cases waarbij commerciele belangen (vrijwel?) altijd de beoordeling van contextuele variabelen en aannames beinvloeden en zo een gunstig(er) beeld voorspiegelen van te verwachten rendementen /effecten. Hier zou beter over moeten worden nagedacht.

30/5/2017    Medisch specialist nieuwe poortwachter eerstelijn in 2025? (blog) https://www.skipr.nl/blogs/id3166-medisch-specialist-nieuwe-poortwachter-eerstelijn-in-2025%3F.html Reactie: Beste Jan, ik heb het visiedocument van de FMS enige tijd geleden gelezen en mij vielen twee zaken vooral op: het woord ‘Patiënt’ kwam ik nergens tegen (ik heb geen woordcontrole gedaan, dus wellicht heb ik iets gemist) en het hele stuk kwam op mij met name over als een pleidooi voor een innig samenwerkingsverbond tussen specialisten en leveranciers van high tech gadgets.

4/5/2017 IGZ krijgt 20 procent meer meldingen (nieuws) https://www.skipr.nl/actueel/id30384-igz-krijgt-20-procent-meer-meldingen.html Reactie: Additionele informatie: In 2004 waren er 3060 meldingen, in 2010 waren er 6459 (afgehandelde) meldingen, in 2014 waren er 9440 meldingen. Kortom, in de afgelopen 12 jaar een verviervoudiging van het absolute aantal meldingen bij de IGZ. Zie: https://gijsvanloef.nl/2016/05/25/verdriedubbeling-aantal-meldingen-inspectie-gezondheidszorg-vanaf-2004-tm-2014/

1/5/2017 Geld genoeg in de zorg (blog) https://www.skipr.nl/blogs/id3133-geld-genoeg-in-de-zorg.html Reactie: Ik mis nog twee pijlers: Solidariteit en Doelmatigheid.

20/4/2017 De zorgparagraaf van het regeerakkoord is af (blog hoofdredacteur) https://www.skipr.nl/blogs/id3123-de-zorgparagraaf-van-het-regeerakkoord-is-af.html Reactie: Beste Simon, jouw zorgparagraaf is verre van af, zoals Hans hier terecht opmerkt: de financiele onderbouwing ontbreekt ten ene male. “Words, words, words”

27/3/2017 Maakt de markt de zorg beter? (blog) https://www.skipr.nl/blogs/id3093-maakt-de-markt-de-zorg-beter-.html Reactie: Het ziet ernaar uit dat het antwoord ontkennend is, Sanne. Nee, de markt maakt de zorg niet beter, wel duurder, minder voorspelbaar en minder transparant. Alleen de rijksten profiteren van betere, steeds exclusievere zorg.

9/3/2017 Radicale Bernhoven-strategie inspireert bestuurders (nieuws) https://www.skipr.nl/actueel/id29773-radicale-bernhoven-strategie-inspireert-bestuurders.html Reactie: Een fascinerend experiment. Het fundamentele principe dat medici en hun patienten aan het roer moeten staan van de organisatie van de medische zorg en daar zelf de vruchten van moeten plukken (wederzijds vertrouwen, kwalitatief hoogstaande zorg, arbeidsvreugde, fatsoenlijk inkomen, zekerheid, minimale overhead, maatschappelijke waardering en respect) is het DNA van het gedachtegoed van een Publiek Zorgstelsel zoals het Nationaal ZorgFonds (NZF). Zij vormen ook de besturen van de regionale fondsen en het NZF. Het DNA: Zelfsturing.

28/1/2017 Asscher wil progressief pact voor de zorg (nieuws) https://www.skipr.nl/actueel/id29295-asscher-wil-progressief-pact-voor-de-zorg.html Reactie is identiek aan de blog op deze website Progressief Zorgpact: 9 punten (aftrap).

26/1/2017 Jim van Os: ‘Ggz wordt beperkt tot symptoombestrijding’ (nieuws) https://www.skipr.nl/actueel/id29268-jim-van-os-ggz-wordt-beperkt-tot-symptoombestrijding.html Reactie: Politiek, luister goed naar de boodschap van Jim van Os. Een boodschap die m.i. perfect samengaat met de boodschap van Illya Soffer.

27/1/2017 ‘Denk vanuit patiënt om lasten zorgsector te verlagen’ (nieuws) https://www.skipr.nl/actueel/id29278-denk-vanuit-pati%C3%ABnt-om-lasten-zorgsector-te-verlagen.html Reactie: Ik denk dat Illya volkomen gelijk heeft.

23/1/2017 Zorgverzekeraars, ga het publieke debat aan (blog) https://www.skipr.nl/blogs/id2999-zorgverzekeraars-ga-het-publieke-debat-aan.html Reactie: Beste Wim, hulde dat jij het debat aan blijft gaan! Maar vergeet je niet te antwoorden op de openstaande vragen/kritiek uit de eerdere sessie op dit platform? Hier is de link: https://www.skipr.nl/blogs/id2971-het-is-vijf-voor-twaalf-voor-de-zorgverzekeraar.html Jij reageerde daar op en ik reageerde weer op jouw reactie. Wat is nu je antwoord?

13/1/2017 Medisch specialisten mikken op internationale top (nieuws) https://www.skipr.nl/actueel/id29133-medisch-specialisten-mikken-op-internationale-top.html Reactie: Een mooie ambitie! Hier een nulmeting, dan kunnen we in 2025 vaststellen wat er van terecht gekomen is. (Beste lezer, zie de nieuwste blog over Nederland 8e plaats in OESO 14EU)

12/1/2017 Keuzes maken (blog) https://www.artsenauto.nl/keuzes-maken/ Reactie: Jouw probleem, Frank, is dat je korte blogs schrijft die door het beperkt aantal woorden eigenlijk alleen maar een onderwerp aanstippen. Het brengt ons niet echt verder. Inderdaad schrijft Herman in het begin van zijn FD-stuk ‘Feit is tenslotte ook dat marktwerking in ons stelsel eigenlijk niet aanwezig is’, maar in zijn opiniestuk brengt hij de nuances aan die de onbevooroordeelde lezer het inzicht geeft dat hij dit niet zo zwart-wit bedoeld. Verderop lezen we bijvoorbeeld ‘Juist omdat de fundamenten van de markt zo stevig verankerd zijn in dit stelsel, zijn fundamentele wijzigingen nodig.’ Ik raad je aan je meer te verdiepen in de materie en niet zo los uit de heup te schieten. Begin met het januarinummer van ESB is mijn advies! Hier is een link: https://www.esb.nu/esb/20022201/zorgstelsel-op-basis-van-samenwerking-stelt-patient-centraal

(2)  Nee, een stelseldiscussie is politiek noodzakelijk. Er zijn fundamentele gedachtenfouten gemaakt in het denken over de zorg en het stelsel wat op basis daarvan is geconstrueerd:
a. de zieke mens is geen zorgconsument, maar een patient
b. de markt kan geen regie voeren op de planning van het zorgaanbod
De gevolgen zijn desastreus, iedereen wantrouwt elkaar en de kosten lopen gierend uit de hand, terwijl de kwaliteit daalt. Geen belangrijk discussieonderwerp?

9/1/2017 Schaarste aan verpleegkundigen krijgt onvoldoende aandacht (blog) https://www.skipr.nl/blogs/id2989-schaarste-aan-verpleegkundigen-krijgt-onvoldoende-aandacht-.html#reacties_form_container Reactie: Een belangwekkende oproep, waarvan ik de urgentie volledig onderschrijf!

7/1/2017 Noordelijke ziekenhuizen gaan hoog-complexe zorg samen doen (nieuws) https://www.skipr.nl/actueel/id29053-noordelijke-ziekenhuizen-gaan-hoog-complexe-zorg-samen-doen.html Reactie: (1) Prachtig. Past helemaal in de samenwerkingsgedachte van een Nationaal Zorgfonds: regie op en coordinatie van de planning van specifieke voorzieningen. Dat kan de markt in zichzelf nooit regelen. (2) Beste Maurits, uiteindelijk wel, na heel veel overleg binnen de sector (prima!) en noodzakelijkerwijs met de zorgverzekeraars en de toezichthouder(s) om medewerking te krijgen, immers: het fundamentele principe van concurrentie tussen zorginstellingen om de prijs te verlagen en de kwaliteit te verhogen wordt op deze wijze met voeten getreden. De marktwerking wordt uitgeschakeld om dit resultaat te kunnen verkrijgen.

1/1/2017 Nationaal debat ‘Politieke Keuzes in de Zorg’ (nieuws) https://www.skipr.nl/actueel/id28918-nationaal-debat-politieke-keuzes-in-de-zorg.html Reactie: Kennelijk is het uitgangspunt dat het Roer Niet Om Moet. (2) Als ik een zorgverklaring kan afgeven kom ik. Ik ben onafhankelijk expert/publicist marktwerking gezondheidszorg en tevens patientvertegenwoordiger. (3) Beste Henk, Ik wacht nog steeds op een serieuze reactie. Inmiddels staat mijn hoofd al geruime tijd als ‘gastdocent’ op de website Masterclass NieuweZorg 3.0 zonder dat mij iets gevraagd is, ik ben nooit persoonlijk benaderd. Ik vind deze situatie nogal ‘bevreemdend’, laat ik het zo zeggen.

27/12/2016 Collectiviteit moet zorg verbeteren (blog) https://www.skipr.nl/blogs/id2977-collectiviteit-moet-zorg-verbeteren.html Reactie: “Het wantrouwen tegen zorgverzekeraars neemt groteske vormen aan en er wordt zeer bewust een rookgordijn gecreëerd over hun taak, hun doelstellingen, hun verdiensten en hun verplichtingen.” Beste Liane, verklaar je nader. Wat ik constateer is het ontlopen van het maatschappelijk debat door degenen die nu de grootste verantwoordelijkheid dragen voor de zorg direct onder het politieke niveau. Een enkele uitzondering daargelaten. Maar op de inhoud is hun weerwoord allerminst overtuigend!

23/12/2016 Zorgvisie: Concurrentie tussen zorgverzekeraars werkt niet (blog) https://www.zorgvisie.nl/Financien/Verdieping/2016/12/Concurrentie-tussen-zorgverzekeraars-werkt-niet/#52608 Beste Guus, in aanvulling op Herman wil ik je nog wijzen op een discutabele uitspraak: Nederland hoort volgens mij niet (meer) tot de beste landen in de wereld qua medische zorgkwaliteit. Dit blijkt uit een longitudinale analyse van OESO-indicatoren (Health at a Glance). Mijn onderzoeksbevindingen – die door niemand weersproken worden, hoezeer ik de discussie ook probeer aan te gaan – vind je op de website gijsvanloef.nl . Voor het overige ben ik het met je eens!

22/12/2016 Het is vijf voor twaalf voor de zorgverzekeraar (blog) https://www.skipr.nl/blogs/id2971-het-is-vijf-voor-twaalf-voor-de-zorgverzekeraar.html Reactie: Geachte heer van der Meeren, beste Wim, Om het kort te houden: * De toegankelijkheid staat zwaar onder druk, cijfermatig aantoonbaar, zichtbaar en voelbaar: patientenstops en GGZ-ontheemden; * de medische kwaliteit (om het kwaliteitsbegrip iets aan te scherpen) blijft aantoonbaar achter bij de rest van modern Europa sinds 2006 (OESO-data), en de in internationaal perspectief enorme registratielast van zorgverleners (lees De Groene Amsterdammer nr. 49) dient geen enkel zinvol doel, het ziekteverzuim is torenhoog en de arbeidskwaliteit in de sector holt achteruit (ook cijfers: CBS) * de kosten zijn in vergelijking met andere Europese landen erg hoog (OESO-data: ook bekend). * Conclusie: u spreekt aantoonbare onwaarheden als u zich beperkt tot wat u de publieke doelen noemt.

20/12/2016 Houvast in tijden van bestuurlijke turbulentie (blog) https://www.skipr.nl/blogs/id2970-houvast-in-tijden-van-bestuurlijke-turbulentie.html Reactie: Om nu te stellen dat Marcel Levi is weggevallen omdat hij naar Londen gaat is een misrekening van de betekenis en invloed van deze medische topbestuurder die in het heden voelbaar is. Verklaar je nader, Simon. Wat is de waarde van dit lijstje?

13/12/2016 UPDATE TIEN JAAR MARKTWERKING IN DE ZORG in ARTS en AUTO: https://www.artsenauto.nl/tien-jaar-marktwerking/presentatie1

14/12/2016 ‘Nationaal zorgfonds kan geen maatwerk leveren’ (nieuws) https://www.skipr.nl/actueel/id28809-nationaal-zorgfonds-kan-geen-maatwerk-leveren.html Reactie:Een illustratief commentaar van een integer en oprecht bezorgd zorgbestuurder. Maar een patient is geen zorgconsument en geen klant. De eerste paradigmafout van dit stelsel. Met het Nationaal ZorgFonds zijn er geen klanten, er zijn louter miljoenen (team)arts-patientrelaties, elk individueel en op de persoonlijke maat toegesneden. Patienten zitten ook in alle zorgbesturen. Het NZF ziet alleen toe op een rationele en rechtvaardige verdeling van middelen over het gehele land via regionale zorgbesturen. Met veel minder bureaucratie! Het NZF is een hoogwaardige, zeer professionele organisatie met een kleine ondersteunende bedrijfsvoeringsstaf. Overigens, de NHS is het verkeerde voorbeeld, er zijn andere Europese landen met een publiek geregisseerd zorgstelsel die hogere medische prestaties leveren dan de NHS tegen lagere kosten. En daar kunnen we nog van leren!

6/12/2016 Van bangmakerij en verdachtmakingen is nog nooit iemand beter geworden (blog) https://www.skipr.nl/blogs/id2957-van-bangmakerij-en-verdachtmakingen-is-nog-nooit-iemand-beter-geworden.html Reactie:De heer Rutte scheert even over de enorme stapel aan internationale onderzoeken naar de kwaliteit van (onderdelen van) gezondheidszorgstelsels en maakt klassieke beginnersfouten. De EHCI-index is inmiddels door auteurs gelieerd aan het minVWS afgeserveerd als een ondeugdelijk onderzoek (lees ‘De Zorgstelselcompetitie’); deze publicatie van het Commonwealthfund is gebaseerd op een niet-representatieve steekproef (telefonische enquete), waarvan de bevindingen volledig uit het verband zijn gerukt door de minister (lees: https://gijsvanloef.nl/2016/11/17/11-country-survey-nederlandse-gezondheidszorg-aan-de-top-rtl-nieuws/ en https://www.ftm.nl/artikelen/hoe-zinnig-zijn-internationale-zorgvergelijkingen-eigenlijk-echt#reacties) en uit de laatste OECD rapportage zijn een paar krenten gepikt door het FD die absoluut geen evenwichtig, of inhoudelijk beeld geven van de kwaliteit van de Nederlandse gezonheidszorg. Een serieuzere poging om de kwaliteit van de Nederlandse curatieve gezondheidszorg (ZVW, het zorgstelsel van de gereguleerde marktwerking) in vergelijking met andere moderne Europese landen te duiden is te vinden op https://gijsvanloef.nl/2016/10/17/ons-zorgverzekeringsstelsel-is-ondoelmatig-conclusie-bevestigd/ .
Het is natuurlijk alleen al opmerkelijk dat ik naar eigen publicaties verwijs.

2/12/2016 Arts en Auto Zinnig en zuinig (blog Frank van Wijck) https://www.artsenauto.nl/zinnig-en-zuinig-samenwerking/#comment-22283 1e Reactie: De Devil Is In The Detail, Ivo. Het NZF laat innovaties en organisatieprocessen van onderop opborrelen, omdat alleen daar de kennis zit, in de interactie tussen patient en arts en de zorgverleners in hun onderlinge samenwerking. Het NZF is geen autoritaire centrale macht die top down denkt. Nee, het NZF functioneert en presteert in een subtiele wisselwerking tussen bottom-up krachten en enig noodzakelijke centrale regie op hoogspecifieke voorzieningen die je alleen landelijk behoeft te organiseren. Onder het NZF waren er al veel meer Bernhoves geweest dan nu het geval is. (…) 2e Reactie: Beste Frank, lees nu eerst eens de Bouwstenen, onbevangen en met een open blik, voordat je zo fel reageert. Ik betrap je wel weer op een slordigheidje: er zijn 3 politieke partijen die in deze Tweede Kamer zitten die het NZF gedachtengoed steunen. (…) 3e Reactie: Ik gun je het laatste woord in deze.

1/12/2016 Status belemmert kennisdeling in ziekenhuizen (nieuws) https://www.skipr.nl/actueel/id28684-status-belemmert-kennisdeling-in-ziekenhuizen.html Reactie: En die maffe marktwerking en onderlinge concurrentie tussen ziekenhuizen zal de kennisdeling ook niet bevorderen…Ook niet binnen de muren van een ziekenhuis: geinstitutionaliseerd wantrouwen maakt ontzettend veel kapot.

30/11/2016 ‘Veel te veel geld verspild in zorg’ (nieuws) https://www.skipr.nl/actueel/id28660-veel-te-veel-geld-verspild-in-zorg.html 1e Reactie: Met de bouwstenen van een Nationaal ZorgFonds stippelen we de route uit naar een betaalbaar, houdbaar, solidair, toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig zorgstelsel. Daarin hebben burgers een cruciale bestuurlijke rol, samen met zorgverleners. Binnen keiharde randvoorwaarden die politiek worden bepaald. (…) 2e Reactie: Zou het niet verhelderend zijn (transparant), als iedereen zijn naam noemt en zijn functie/werkkring om de discussie beter te kunnen duiden? Ik ben bijvoorbeeld benieuwd wie ‘Bavh’ is. Mijn naam is dezelfde als op de blog en ik ben zelfstandig consultant, publicist en onderzoeker.

30/11/2016 Arts en Auto Nederland zonder ziekenhuizen (blog Frank van Wijck) https://www.artsenauto.nl/nederland-zonder-ziekenhuizen/ Reactie: Mooie blog, Frank. Ik heb natuurlijk wel wat kanttekeningen, die laat ik maar even varen. Echter, je conclusie is wel verkeerd: Om een zodanige vereenvoudiging en rationalisatie van het geechelonneerde zorgveld te bereiken heb je in elk geval een centrale regie, coordinatie nodig. En dat kan niet met onderling ‘concurrerende’ zorgverzekeraars. (…) 2e Reactie:Goh, daar had ik nog niet aan gedacht. Weet je hoeveel deze vorm van ‘hybride regie’ ons kost? (…) 3e Reactie: Ik in beide: wat het oplevert en wat het kost. De samenhang, de big picture. (…) 4e Reactie: Je ontwijkt echte antwoorden. Ik volg wat er gebeurt. En hoe kom je zo bij een ‘radicale koerswijziging’? (…) 5e Reactie: ‘k Kan je geruststellen, het plan circuleert al.

28/11/2016 Fysiotherapeut kind van de rekening (blog) https://www.skipr.nl/blogs/id2943-fysiotherapeut-kind-van-de-rekening.html Reactie: Goed pleidooi, Karik.

28/11/2016 Arts en Auto Twee dingen (blog) https://www.artsenauto.nl/twee-dingen/ Reactie: Frank, Twee vragen: 1. Is een gezondheidszorg denkbaar zonder zorgverzekeraars?
2. Is een gezondheidszorg denkbaar zonder ziekenhuizen? Hartelijke groet, in afwachting van je reactie. (…) 2e Reactie: Dit is niet echt een antwoord.

28/11/2016 De semiwetenschappelijke hofhouding van het ministerie van VWS (blog) https://www.skipr.nl/blogs/id2942-de-semiwetenschappelijke-hofhouding-van-het-ministerie-van-vws-.html Reactie: Dat door het Commonwealthfund gefaciliteerde onderzoek waar VWS een ronkend persbericht over schreef betreft een telefonische enquete met een lage respons. NB: Men moet betalen om toegang te krijgen tot de inhoud… Uit de Appendix blijkt dat de respons van de kwetsbare inkomensgroepen laag is en er is onvoldoende voor gecorrigeerd volgens experts. Het zijn vooral de relatief hogere inkomensgroepen die op het telefoontje gereageerd hebben.
De survey is een lofzang op de poortwachtersfunctie van de huisarts en de vernieuwingen in de 1e en anderhalve lijnszorg in Nederland. Terecht. Maar de poortwachterfunctie is een historische verworvenheid. En hoe moeilijk is het om een goede fysieke toegankelijkheid te organiseren in een land zo klein en vlak als Nederland dat over zulke goede, geasfalteerde wegen beschikt? Daar komt bij dat wij een in internationaal opzicht ver ontwikkelde digitale infrastructuur hebben. De andere 10 landen hebben grote geofysische beperkingen. Het enige nieuwswaardige zou mogelijk kunnen zijn dan er rondom de 1e lijn in Nederland interessante vernieuwingen plaatsvinden. Maar dat is niet de teneur van de berichtgeving. Het gaat hier om de 1e lijnszorg, een bedrag van 8,5 miljard jaarlijks, ca. 10% van de kosten van de gehele Nederlandse gezondheidszorg. Om nu op basis van 10% van de sector te concluderen dat de Nederlandse gezondheidszorg aan de top staat … is volstrekt misplaatst! De minister kan haar woorden beter terugnemen.

24/11/2016 Van der Veen neemt afscheid van Zorgbelang en presenteert boek (nieuws) https://www.skipr.nl/actueel/id28598-van-der-veen-neemt-afscheid-van-zorgbelang-en-presenteert-boek.html Reactie: Bijna goed: Burger en Zorgprofessional zijn samen de baas. Ze vormen het bestuur van de landelijk Zorgregisseur. De politiek bepaalt de randvoorwaarden: het zorgsysteem, de financiering (belastingen), het macrobudget en de zorg waar iedereen recht op heeft.

17/11/2016 Hoog cijfer voor Nederlands zorgstelsel (nieuws) https://www.skipr.nl/actueel/id28519-hoog-cijfer-voor-nederlands-zorgstelsel.html Reactie: Dit is niet de conclusie van het Commonwealthfund, het is een bericht op hun website: “The views expressed are those of the authors and should not be attributed to the Commonwealth Fund.” Het gaat om een telefonische enquete met een lage respons. Het is een lofzang op de poortwachtersfunctie van de huisarts en de vernieuwingen in de 1e en anderhalve lijnszorg in Nederland. Terecht. Maar de poortwachterfunctie is een historische verworvenheid. En het is ook niet heel erg moeilijk om een goede fysieke toegankelijkheid te organiseren in een land zo klein en vlak als Nederland met zulke goede, geasfalteerde wegen. Komt nog bij: onze geweldige digitale infrastructuur. De andere 10 landen hebben grote geofysische beperkingen. Het enige nieuwswaardige zou mogelijk kunnen zijn dan er rondom de 1e lijn interessante vernieuwingen plaatsvinden. Maar dat is niet de berichtgeving. Om dit nu als groot nieuws te brengen… en dat vanuit het ministerie VWS!? Ontbreekt: enige kostenanalyse; harde cijfers over medische prestaties.

17/11/2016 Arts en AutoTien jaar marktwerking in de zorg (eigen analyse in opdracht van de redactie) De analyse en alle reacties hier: https://www.artsenauto.nl/tien-jaar-marktwerking/

14/11/2016 2–1 Voor Duitsland bij prostaatkanker (blog) https://www.skipr.nl/blogs/id2924-21-voor-duitsland-bij-prostaatkanker.html Reactie: Beste Peter, het fundamentele probleem is dat in een zorgmarktstelsel planning van hoogwaardige medische infrastructuur niet van de grond komt. Alleen als de overheid toch regie neemt. Maar dit kost veel tijd, overleg en energie (kosten). 16/11/2016 https://www.skipr.nl/actueel/id28509-cz-prostaatkankerzorg-bij-maasstad-en-radboudumc-concentreren.html Toeval, zou het niet?

t10/11/2016 AD Ziekenhuis Top 100: de echte winnaars en verliezers (blog) https://www.skipr.nl/blogs/id2918-ad-ziekenhuis-top-100-de-echte-winnaars-en-verliezers.html 1e Reactie: Ik denk dat er meerdere argumenten zijn te bedenken om te stoppen met het serieus nemen van deze AD-lijst… Ik noemde het al eerder de ‘transparantie-soap’ van de marktwerking in de zorg. 2e Reactie: Onderaan deze lijst het Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis in Tilburg. Met als voorzitter van de Raad van Bestuur een gerespecteerd hoogleraar-medicus, die hoge ogen gooit in andere lijsten als invloedrijke topbestuurder in de zorg. Hm… 3e Reactie: Beste Jo Volgensmij, In de column uit 2013 rekent Jaap definitief af met deze AD-lijst, zoals je zelf aangeeft. Waarom vraag je de auteur dan om zijn lijst aan te passen door een paar jaren toe te voegen? Ga je dan oliebollen trakteren? Ik zou bijna willen zeggen… oliexxx (met een knipoog)

8/11/2016 Omzetplafonds zijn niet te rechtvaardigen (blog)  https://www.skipr.nl/blogs/id2914-omzetplafonds-zijn-niet-te-rechtvaardigen.html Reactie: De titel van de blog zegt alles: Een veelgelezen juridisch topspecialist verlegt zijn optiek van juridisch advies naar de ethiek van de zorg!

6/11/2016 De verandering in de zorg komt van onderop (blog) https://www.skipr.nl/blogs/id2838-de-verandering-in-de-zorg-komt-van-onderop.html Reactie: Beste Doekle, klopt helemaal: de verandering komt van onderop, begint vanuit de basis. Bottom-Up. Maar de verandering stagneert, omdat de top niet mee wil. Top-Down blokkeert de verandering. En juist daar ligt jouw kracht: jij hebt toegang tot die top. Zet je jezelf in je kracht?

4/11/2016 Schippers mikt op openbaarmaking alle prijsgegevens (nieuws) https://www.skipr.nl/actueel/id28383-schippers-mikt-op-openbaarmaking-alle-prijsgegevens.html Reactie: Als een kip zonder kop zoekende naar het ultieme level playing field van de transparante zorgmarkt. Extra werk voor vele financiele specialisten, dat is zeker. De overhead giert verder omhoog.

28/10/2016 Vertrouwen in zorg groot, behalve in ggz (nieuws)  https://www.skipr.nl/actueel/id28297-vertrouwen-in-zorg-groot-behalve-in-ggz.html Reactie: Maar hoe zit het met het vertrouwen van toekomstige gespecialiseerde verpleegkundigen, operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en andere operationele zorgkrachten?

26/10/2016 NZa pakt Menzis met fluwelen handschoenen aan (blog)  https://www.skipr.nl/blogs/id2891-nza-pakt-menzis-met-fluwelen-handschoenen-aan.html Reactie: Interessant, Rian! Elke tip van de sluier oplichten helpt. Ik vrees dat er onder aan de streep weinig argumenten overblijven om dit gedrag van de NZa te billijken.

26/10/2016 Over de geheime verhouding van prijs en kwaliteit (blog)   https://www.skipr.nl/blogs/id2890-over-de-geheime-verhouding-van-prijs-en-kwaliteit.html Reactie: Fascinerend, Jaap. Ik wil graag leren. Bizar dat je op internationaal niveau wel uitspraken kunt doen over doelmatigheid en zorgprestaties (OESO-data), terwijl dat op het meso-niveau van ziekenhuizen kennelijk zo verschrikkelijk ingewikkeld is. Reactie Jaap van den Heuvel: Beste Gijs, in de Groene Amsterdammer verschijnt binnenkort een mooi artikel van Jef Poortmans, waarin je vraag beantwoord wordt.

25/10/2016 Digitale wereld privacy-proof met tien simpele spelregels (blog) https://www.skipr.nl/blogs/id2887-digitale-wereld-privacy-proof-met-tien-simpele-spelregels.html Reactie: Prima! Hier hebben mensen behoefte aan.

24/10/2016 Patiënt met kanker krijgt niet standaard de beste behandeling (nieuws) https://www.skipr.nl/actueel/id28251-patient-met-kanker-krijgt-niet-standaard-de-beste-behandeling.html Reactie: OESO Health at a Glance: Nederland scoort op de KPI mortality from cancer het op een na slechtste resultaat van de 14 moderne Europese landen in mijn vergelijkend onderzoek hier op skipr gepubliceerd. Alleen Denemarken doet het nog slechter.

24/10/2016 Nederlandse zorg is duurste en beste van Europa (nieuws) https://www.skipr.nl/actueel/id28250-nederlandse-zorg-is-duurste-en-beste-van-europa.html Reactie: De EHCI-index is officieel afgeserveerd als relevante graadmeter in het document “De Zorgstelselcompetie” van de RVS, het RIVM en VWS. Citaat: “Ook het EHCI redeneert niet in doelen en middelen, maar hanteert 48 beoordelingscriteria die zij vanuit gebruikersperspectief van belang acht. Het roept vervolgens vragen op dat deze criteria door een ‘expert panel’ van vijf personen is bepaald. De EHCI zegt de patiëntvriendelijkheid van systemen te beoordelen. Waar echter het CMWF op grote schaal vragen voorlegt aan burgers en patiënten, komen deze in de EHCI niet aan het woord. Hun informatie is afkomstig uit datasystemen van zorgregistraties en van beleidsdocumenten. Bovendien neemt de EHCI dimensies mee waarvan het verband met patiëntvriendelijkheid niet direct duidelijk is: gezondheidsuitkomsten, resultaten van preventie, geneesmiddelengebruik. Door de afwezigheid van een conceptueel raamwerk doet de selectie van indicatoren (en daarmee de totaalscore) aan als een willekeurige mix van prevalentiecijfers, structuurkenmerken, ziektespecifieke uitkomsten, en kenmerken van wet- en regelgeving.” En: “De EHCI expliciteert ook niet wat precies onder kwaliteit van zorg wordt verstaan, maar uit de keuze van indicatoren komt dit wel naar voren. Vraaggerichtheid, of ‘patiëntvriendelijkheid’ komt hier vooral tot uiting in structuurkenmerken die al dan niet goed worden bevonden. De EHCI hanteert wel een rijtje met indicatoren voor gezondheidsuitkomsten, maar hiervan blijft het onduidelijk hoe deze precies aan de kwaliteit van zorg zijn gerelateerd.” En: ” In het geval van de EHCI is de uiteindelijke waarde een gewogen uitkomst van onvergelijkbare grootheden als vaccinatiecijfers, het al dan niet hebben van bepaalde wetten, prevalentiecijfers, verkeersdoden, etcetera.”. Laten we het nooit meer over de EHCI-index hebben. De redactie kan dit bericht dus beter intrekken. Het is volstrekte onzin.

10/10/2016 RVS: geen stelselwijziging maar ruimte voor verschil (nieuws) https://www.skipr.nl/actueel/id28096-rvs-geen-stelselwijziging-maar-ruimte-voor-verschil.html Reactie: Een paar conclusies: 1e We hebben het kennelijk niet meer over hoe goed Nederland wel niet is in internationaal opzicht? 2e Pluriformiteit is natuurlijk prachtig als 4e pijler, maar hoe gaan we dat in vredesnaam implementeren in dit zorgsysteem? Zorgverzekeraars kunnen dit ook niet aan, het leidt onherroepelijk tot extra indirecte kosten ergens in het systeem. 3e Met een grote narratieve omweg komen we terug bij de hoogst persoonlijke en altijd unieke arts-patiënt relatie, moet dat dan ook niet de basis zijn van een goede zorg? En is dat mogelijk bij een systeem waarin onderlinge concurrentie ‘embedded’ is?

4/10/2016 Gaat u nog naar het ziekenhuis in 2030? (blog) https://www.skipr.nl/blogs/id2858-gaat-u-nog-naar-het-ziekenhuis-in-2030.html Reactie: Prachtig integer ondernemerschap lijkt me. Dit soort innovatie moet ook mogelijk zijn met één Landelijke Zorgregisseur, het maakt een veel doelmatiger planning van de lange termijn investeringen in de medische zorg mogelijk, dit gaat vele honderden miljoenen opleveren. Het NationaalZorgFonds zou die Zorgregisseur kunnen zijn.

28/9/2016 Nieuwe stelselwijziging zorg kost 5 miljard euro (nieuws) https://www.skipr.nl/actueel/id27970-nieuwe-stelselwijziging-zorg-kost-5-miljard-euro.html Reactie: Ik ga het rapport natuurlijk lezen, maar mijn primaire reactie is: 5 Miljard? DOEN! Hoe? Lees mijn publicaties.

17/9/2016 Verzekeraar moet ziekenhuistarieven openbaar maken (nieuws) https://www.skipr.nl/actueel/id27843-verzekeraar-moet-ziekenhuistarieven-openbaar-maken.html Reactie: Het marktspel wordt steeds bizarder. Innig samenwerken tussen concurrerende zorgverzekeraars is geboden om gelijktijdig te communiceren naar de shoppende zorgklant, vanwege het gelijke speelveld. Het is eigenlijk komisch, als het niet zo triest was.

14/9/2016 Nieuwe rol (blog) https://www.skipr.nl/blogs/id2829-nieuwe-rol.html Reactie: Dank Ruud Koolen, dat skipr althans de ruimte geeft voor kritisch tegengeluid op de blogsite. Er is een sluimerende revolutie in de zorg tegen het doorgeslagen marktdenken. Skipr geeft een glimp weer van dit maatschappelijk proces.

9/9/2016 Keten-dbc’s zijn niet effectief > Bekostiging ketenzorg creëert belangenconflicten (nieuws) https://www.skipr.nl/actueel/id27770-bekostiging-ketenzorg-cre%C3%ABert-belangenconflicten.html Reactie: Was: NIEUWS: ‘Keten-dbc’s zijn niet effectief’ – De zoveelste (wetenschappelijke) bevestiging van wat iedereen die echt nadenkt over de zorg al lang weet. De proefschriftenfabriek op het procesanalyse-microniveau van de zorg draait op volle toeren. Nu kan iBMG er weer een Leergang tegenaan gooien, want er moet wel geld verdiend worden natuurlijk. Neemt niet weg dat ik mevr. Fabbricotti oprecht feliciteer met haar dissertatie. Alle beetjes helpen immers. Wordt: 14/9 ‘Bekostiging ketenzorg creëert belangenconflicten’   – Dit bericht van de redactie luidde: (KOP) ‘Keten DBC’s zijn niet effectief’ – De huidige keten-dbc’s voor chronische aandoeningen zijn niet effectief als middel om ketenzorg te bevorderen. Het bericht verdween 2 dagen van de site. Nu luidt het bericht: (KOP) ‘Bekostiging ketenzorg creëert belangenconflicten’ – De huidige vormen van ketenfinanciering van chronische aandoeningen zijn vooralsnog niet bewezen effectief als middel om ketenzorg te bevorderen. Een kleine, maar wezenlijke verandering van woordkeuze van de redactie. Eerst ging het over de proceseffectiviteit van deze DBC’s, nu gaat het over de financieriing van deze DBC’s. Daar bestaat een verband tussen. Maar The Devil is in the Detail. Is mevrouw Fabbricotti in eerste instantie niet goed geciteerd? Waarom is dit bericht aangepast? Ik neem de gelegenheid te baat om een vergissing recht te zetten, het gaat niet om een proefschrift. Reactie van Isabelle Fabbricotti: Geachte heer van Loef, Uw reactie op het SKIPR is terecht. Ik kan u het oude artikel niet toesturen, want ik heb dat uit de lucht laten halen vanwege begripsverwarring citaten. Ben overigens al 10 gepromoveerd, dus van een dissertatie is inderdaad geen sprake. Het artikel was voor mij erg ongelukkig, maar het is in goede samenwerking met SKIPR off line gehaald en herzien. Het gebeurt helaas soms dat zender en ontvanger op een andere frequentie zitten: onbewust en zonder kwaad te willen. Het artikel, zoals nu geplaatst klopt.

8/9/2016 E-health heeft nationaal programma nodig (blog) https://www.skipr.nl/blogs/id2820-e-health-heeft-nationaal-programma-nodig.html Reactie: Een nabrander. ‘De kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland is erg hoog’ is de openingszin. Dat is aantoonbaar onjuist. Nederland heeft zoals de meeste moderne, hoogontwikkelde economieën een technisch hoogontwikkelde zorg. Qua levensverwachting zijn we 14e in de wereld (Mark Britnell, Wereld Bank). Qua kosten (%BNP) een van de duurste ter wereld (OESO). Op het ultieme kengetal Prijs:Prestatie scoort Nederland dus onder gemiddeld tov. de landen waarmee vergeleken mag worden. De principes van het huidige gereguleerde marktstelsel Betaalbaarheid, Toegankelijkheid en Solidariteit staan zwaar onder druk: 10% van de bevolking mijdt medische zorg om financiële redenen, dat zijn 1,7 miljoen mensen (NOS). U was co-auteur van het ronkende artikel ‘Nederlandse zorg als exportproduct naar China’ (april 2014), hoe staat het nu met onze zorgexport? A propos, natuurlijk moeten er landelijke e-Standaarden worden geregeld en geïmplementeerd, daarin geef ik u gelijk. Dat betekent nog minder ruimte voor marktwerking, dat wel uiteraard. Maar stop aub. met dit ronkende verhaal.

31/8/2016 Zorgvisie: Nationaal zorgfonds is dure grap (blog 2 hoogleraren) https://www.zorgvisie.nl/financien/verdieping/2016/8/nationaal-zorgfonds-is-dure-grap/ Reactie: Bangmakerij! Reactie staccato in 3 delen: *5,3 miljard CPB: Herberekenen svp. obv. Juiste aannames. Alle kennis en ICT is aanwezig, is kwestie vh verschuiven v middelen en capaciteiten. Cruciaal is scheiding politiek (budget+inhoudelijk zorgpakket), ministeries (ICT-standaard) en uitvoerende ZBO (NZF=Zorgregisseur) die bestuurd wordt door brede vertegenwoordiging medische professies&patienten, ondersteund door financials, juristen etc. Kern zorg is interactie medici<>patient, Moet weerspiegeld zijn in bestuur NZF. *Onteigening ZV: Is primair ethisch(politiek) vraagstuk, secundair juridisch. 10 Miljard EV is eigendom vd bevolking! A propos: Helft totaalinkomsten ZV (22 miljard) wordt obv. ‘risicoverevening’ vooraf uitbetaald, Hoezo marktrisico?! Schijnwerkelijkheid van marktdenkers. *Selective contractering (SC): Vandaag onderzoek wurgcontracten; ZV hebben geen inhoudelijke kennis van zorg, sturen louter op budget per zorginstelling; onbewezen stelling dat SC tot betere zorg Leiden, veeleer tegendeel! *Keuzevrijheid: Blijft zo vwb. 1e Lijn, vwb. 2e/3e lijn is keuzevrijheid een schijn, want patient heeft geen echte kennis/ inzicht, ook niet mbv. internet. Transparantie is dooddoener in zorgdiscussie,zie openbaarmaking tarieven door CZ. Resume: Auteurs creeeren angst, gebruiken nonvalide argumenten en aanames en praten als marktprofeten die een klok horen luiden. De medische professies beginnen te beseffen dat ze de macht uit handen hebben gegeven en dat ze samen met de mensen (de zorg is van ons allemaal) een nieuw medisch zorg stelsel morgen gaan vormgeven. Dat is ingewikkeld, zeker! Het begint bij landelijke politici die oprecht en betrokken zijn. En alle oud-politici in de besturen van de ZV zouden zich achter de oren moeten krabben.

11/8/2016 CZ-prijslijst zegt alleen iets over willekeur eigen risico (blog) https://www.skipr.nl/blogs/id2791-cz-prijslijst-zegt-alleen-iets-over-willekeur-eigen-risico.html Reactie: De rekenmeesters van KPMG constateren op basis van eigen data analyse dat erg geen verband te vinden is tussen de prijs en de kwaliteit van zorg, zij zien louter ‘puntenwolken zonder een verband’. Er zijn enorm veel prijzen, maar de kwaliteit van concrete zorg is en blijft onbekend. Het is eigenlijk net als die jaarlijkse lijst van de ‘beste ziekenhuizen’ van het AD, bedenk ik mij. KPMG zegt zich te kunnen voorstellen om door te gaan met de openbaarmaking van tarieven omdat dit ‘naar verwachting een gunstig effect zal hebben’. Gunstig in welk opzicht? KPMG meent dat het ‘nu wel pijnlijk duidelijk wordt dat deze manier van onderhandelen zich slecht verhoudt met een eigen risico van 875 euro. Het is immers bijna toeval welke rekening er bij je op de mat valt als patiënt.’ Dit raakt de ethiek van de zorg. Is dat ook een opzicht? KPMG probeert het cijfermatig op te lossen. Nog meer werk voor rekenaars, nog jaren werk. Heimelijk heeft de bestaande brede politieke coalitie met de zorgverzekeraars binnenboord besloten dat de zorgverzekeringswet nog 10 jaar vooruit kan. Inmiddels behoort onze gezondheidszorg met het unieke nederlandse gedachtengoed van gereguleerde marktwerking na 10 jaar ploeteren en heel veel rekenen en andersoortige overhead in internationaal opzicht tot een van de allerduurste van de wereld. Daar is ook een lijstje van (OECD). Onze gezondheidszorg staat op een fundament van betaalbaarheid, solidariteit en toegankelijkheid van een goede basiszorg. Dit geeft de bevolking de zekerheid van een veilige gezondheidszorg, waarbij kwaliteit als het ware intrinsiek gewaarborgd is, of zou moeten zijn. De bestaande transparantie-cultuur bevordert het cijferfetisjisme en beloont niet-medische belangen maar breekt het vertrouwen van de mensen in de kwaliteit van onze gezondheidszorg af. Wat de minister nu zou behoren te doen is bij wet basiszorgpolissen met een hoger eigen risico dan de wettelijke 385 euro verbieden. Reactie Jaap van den Heuvel: Goed verhaal, maar het wordt nog erger; die kwaliteitscijfers zeggen ook niets omdat die niet goed extern getoetst worden. Dus je hebt een grafiek met op beide assen onzin. En inderdaad; de patiënt is de dupe, want die betaalt een eigen risico op basis van een onzinbedrag. Dat moet dus snel anders; vaste normprijzen waarop ziekenhuizen korting geven. Dan weet de patiënt wél waar hij of zij aan toe is. Kan KPMG toch niet eens een berekening maken over het gehele prijsniveau per ziekenhuis. Dat kan namelijk wel tot betrouwbare inzichten leiden over de doelmatigheid per ziekenhuis. Maar die willekeur naar patiënten moet er natuurlijk direct uit! Klusje voor de Consumentenbond.

5/8/2016 ACM staat openbaar maken ziekenhuistarieven toe (nieuws) https://www.skipr.nl/actueel/id27400-acm-staat-openbaar-maken-ziekenhuistarieven-toe.html Reactie (op eerdere reactie Jaap van den Heuvel): Populatiebekostiging, ja dat zou een enorme stap vooruit zijn. Betekent wel het einde van de zorgverzekeraars en de gereguleerde marktwerking.

5/8/2016 Ziekenhuistarieven schimmiger dan gedacht (nieuws) https://www.skipr.nl/actueel/id27408-ziekenhuistarieven-schimmiger-dan-gedacht.html Reactie:Rekensommetje: als we uitgaan van 100 algemene ziekenhuizen en 50 verschillende zorgverzekeringen leidt dat tot maximaal 5.000 verschillende prijzen voor een specifieke behandeling. Ik wens de ‘zorgconsument’ nogmaals veel succes!

2/8/2016 CZ geeft inzicht in ziekenhuistarieven (nieuws) https://www.skipr.nl/actueel/id27380-cz-geeft-inzicht-in-ziekenhuistarieven-.html Reactie: Lees de Toelichting, 1e bullet: “Verschillen in prijsstelling kunnen verklaard worden door o.a. het prijsbeleid van de instelling en verschillen in geleverde zorg.” Ik wens de ‘zorgconsument’ met het hoog eigen risico veel succes met zijn selectie!

18/7/2016 ACM moet meer fusies in zorgsector tegenhouden’ (blog) https://www.skipr.nl/blogs/id2767-acm-moet-meer-fusies-in-zorgsector-tegenhouden.html Reactie: Goed om te constateren dat advocaten nu ook de (politieke) kat op het spek binden.

11/7/2016 Slechte verpleeghuizen krijgen toch goede beoordelingen (blog) https://www.skipr.nl/blogs/id2753-slechte-verpleeghuizen-krijgen-toch-goede-beoordelingen.html Reactie: Een prima column. Ben benieuwd naar een reactie vanuit het ministerie.

5/7/2016 Grote spelers op lijst falende verpleeghuizen (nieuws) https://www.skipr.nl/actueel/id27095-grote-spelers-op-lijst-falende-verpleeghuizen.html Reactie: De inspectie heeft haar werk gedaan, tot zover: prima. Nu kiest het ministerie voor actieve mediacommunicatie vanuit de transparantiefilosofie die onlosmakelijk verbonden is met de gedachte dat de zorg een open markt is en dat wij zorgconsumenten zijn. Er zijn een aantal vervelende konsekwenties: gedemotiveerd personeel, een media-klopjacht, het ontstaan van onjuiste informatie door gebrek aan inzicht, meer checks/controles en dus meer bureaucratie en dus minder budget voor de zorg… Het ministerie kan ook kiezen voor een strategie van minder ruchtbaarheid geven, ceteris paribus. En hier wringt de schoen. Wat is nu wijsheid? Ik heb zo mijn twijfels…

7/6/2016 Financiering ziekenhuiszorg moet veranderen (blog) https://www.skipr.nl/actueel/id26758-financiering-ziekenhuiszorg-moet-veranderen.html Reactie: Interessant, KPMG Nederland constateert dat de financiering van de zorg een systeemblokkade is, waardoor wezenlijke verbetering van de mogelijke en gewenste patientzorg ‘aan huis’ (outreachende zorg) niet mogelijk is. Ook KPMG weet dat patient outcome based funding ongelofelijk moeilijk te realiseren is en dat een systeem gebaseerd op concurrentiebevordering en marktwerking daar ten ene male niet voor geschikt is. Commerciële zorgverzekeraars kunnen dit niet aan. Alleen een totaal andere financieringssysteem, zonder zorgverzekeraars, kan dit mogelijk maken. Maar dat zegt KPMG niet.

2/6/2016 Samenwerking als medicijn voor de gezondheidszorg (blog) https://www.skipr.nl/blogs/id2700-samenwerking-als-medicijn-voor-de-gezondheidszorg.html Reactie: Beste Peter, je hebt gelijk. De verandering en verbetering van de curatieve zorg moet en kan alleen aan de basis beginnen, in de relatie tussen patiënt en arts. Daar zit de kennis, het fundamenteel inzicht in de werking van de gezondheidszorg. Vervolgens loop je tegen systeemblokkades. En dan ontstaat de noodzaak tot een discussie over die systeemblokkades. Als je zegt dat er geen nieuwe stelseldiscussie gevoerd moet worden, mag dat geen excuus zijn om de vernieuwing van de zorgpraktijk tegen te houden. Het begint met de wil tot samenwerken.

2/6/2016 Marktwerking in de zorg heeft geen effect op productiviteit (nieuws) https://www.skipr.nl/actueel/id26711-marktwerking-in-de-zorg-heeft-geen-effect-op-productiviteit.html Reactie: De samenvatting gelezen. Er staat eigenlijk niks in dat al niet bekend is. Productiviteitsstudies in de publieke sector worden al decennia gemaakt. Maar het is wel opmerkelijk dat de auteurs die een historische studie doen essentiële feiten overslaan. Men vergeet bij de randvoorwaarden van de zorg het principe van de solidariteit (pag.4). De zorgverzekeringswet (2006) en de randvoorwaarden van gereguleerde marktwerking (iBMG) worden in het geheel niet genoemd. Men winkelt wat selectief in de historie van onze zorg, is mijn indruk. Wat betreft het onderwerp van deze zoveelste studie: Iedereen begrijpt dat productiviteitsverbetering in de echte intensieve persoonsgerichte zorg (VVT, GHZ, GGZ) moeilijk te realiseren valt (afgezien van digitale en op afstand bestuurbare instrumenten). De auteurs zinspelen met de gedachte dat minder regulering en overheidsbemoeienis de productiviteit in de zorg wellicht zou kunnen verbeteren. Dat zou dan nader moeten worden onderzocht… Heel opmerkelijk, zeker als men zich bedenkt dat er aan nogal wat harde kennis en inzichten in elk geval in de samenvatting in het geheel wordt voorbijgegaan.

12/5/2016 Stelseldiscussie in de zorg is onzinnig (blog) https://www.skipr.nl/blogs/id2679-stelseldiscussie-in-de-zorg-is-onzinnig.html Reactie: Beste Marjan, de discussie over het zorgstelsel wordt hier klaarblijkelijk gevoerd. Je blog overtuigt dus niet. Feit is dat ons zorgstelsel in internationaal perspectief erg duur is. Ons unieke stelsel van gereguleerde marktwerking doet de kosten onevenredig sterk toenemen. Nu al gaat 1/3e van de uitgaven van de gehele collectieve sector naar de zorg. Financieel en politiek is dit onhoudbaar. Maar de landelijke politiek heeft zijn handen vol aan de gevolgen van de decentralisaties (Jeugdzorg, WMO) en de WLZ en ontwijkt deze discussie. VWS organiseerde op 16 maart voor een selecte groep genodigden het besloten symposium ‘20 Jaar Zorgverzekeringswet’.  Met het onafhankelijk symposium ‘Care for the Cure’ gaan we in discussie met het zorgveld en patiëntenorganisaties over de vraag hoe we binnen de marges van het bestaande stelsel de zorg verder kunnen verbeteren. Je bent uitgenodigd.

25/4/2016 Het Morele tijdperk (blog) https://www.skipr.nl/blogs/id2662-het-morele-tijdperk-.html Reactie: (1) Zeer gewaardeerde Jan, zonder het viewpoint volledig gelezen te hebben (alleen de 1e pagina van de link) vraag ik me toch af of het concept van deze twee tijdperken goed doordacht is, immers in het professionele tijdperk is ook sprake van marktdenken en markthandelen. Is de onverzoenbare tegenstelling bij ons niet juist gelegen in de gedwongen combinatie van tegenstrijdige principes van onderlinge concurrentie (het eigen belang voorop) en samenwerking tussen professionals (het belang van de patiënt voorop)?! Berwick is natuurlijk wel van de Amerikaanse school. (2) Lezing Berwick beluisterd:  Zijn pleidooi ligt helemaal in lijn met bijv. Mark Britnell’s opvattingen (en ook de mijne op dit blog geventileerd). Berwick wil de patiënt werkelijk centraal stellen. Hij veroordeeld ‘greed’ en de ‘focus on finance’, ‘excessive measurement’ en ‘professional dominance’ en pleit voor samenwerking tussen zorgprofessionals en werkelijke dienstbaarheid aan de patient dmv. ‘building relationships’ in plaats van ‘transactions’. Boeiend!

2/2/2016 Ziekenhuizen: afpellen en tot bloei laten komen – deel 2 (blog) https://www.skipr.nl/blogs/id2561-ziekenhuizen-afpellen-en-tot-bloei-laten-komen-deel-2.html Reactie: Een boeiende fantasie, dit architectonische tweeluik. Een vorm van wishful thinking, dat geheel voorbijgaat aan de rauwe, complexe werkelijkheid van het 2e-lijns ziekenhuis binnen het stelsel van de gezondheidszorg en de vele, deels tegengestelde belangen. Waarin ‘de patiënt centraal’ en ‘transparantie’ vooral bezweringsformules zijn, de ICT versnipperd is en een gigantische bureaucratie het geheel in een klemmende houdgreep heeft. En daar moeten zorginvesteerders natuurlijk wel rekening mee houden.

27/1/2016 De zoektocht naar het perfecte stelsel (nieuws) https://www.skipr.nl/blogs/id2554-de-zoektocht-naar-het-perfecte-zorgstelsel.html Reactie: Mark Britnell geeft zeer overtuigend commentaar op vragen vanuit de UK-media, de link (tot. 25 minuten): http  . De patient centraal, empowerment van de patient met gebruik van moderne technologie, de gerespecteerde zorgprofessional die handelingsvrijheid heeft, procesintegratie door samenwerking, het wegnemen van concurrentieprikkels die wantrouwen geven, het zijn kernbegrippen van zijn betoog. Wij kunnen hier in Nederland ons voordeel mee doen. Daar hebben we KPMG eigenlijk niet eens bij nodig.

15/12/2015 Zorginstituut drukt kwaliteitscriteria spoedzorg door (nieuws) https://www.skipr.nl/actueel/id24843-zorginstituut-drukt-kwaliteitscriteria-spoedzorg-door.html Reactie: Een goed voorbeeld hoe de huidige organisatie van de cure met de verschillende tegengestelde krachten van concurrentie en samenwerking tegen zijn grenzen aan loopt. Uiteindelijk trekt het patiëntbelang, dat gebaat is bij samenwerking en regie, dankzij het Zorginstituut terecht (voorlopig?) aan het langste eind.

23/11/2015 Pauline Meurs: “Patient centraal stellen is verschillen accepteren” (nieuws)https://www.skipr.nl/actueel/id24559-pauline-meurs-patint-centraal-stellen-is-verschillen-accepteren.html Reactie: De patiënt niet centraal stellen leidt evenzeer tot verschillen.

18/11/2015 Carina Hilders: “Meer medische professionals nodig in managementfuncties” (nieuws) https://www.skipr.nl/actueel/id24520-meer-medische-professionals-nodig-in-managementfuncties.html Reactie: Eens. Dit is ook een hoeksteen van mijn voorstel voor een patiënt georiënteerd zorgstelsel. De Zorg moet (onder het politieke primaat), welke stelselvariant we ook bedenken, primair bestuurd worden door medische professionals met een lange staat van dienst als ‘practitioner’. Het ontbreekt hieraan in het huidige stelsel.