Quotes Rutte-III, Rijksoverheid en topbestuurders over de gezondheidszorg

Chronologie van uitspraken over de gezondheidszorg, een bloemlezing.

Van nieuw naar oud afgelopen 3 jaar:

  • 29 juni 2018 – Het Nederlandse gezondheidszorgsysteem in internationaal perspectief, Publiekssamenvatting: “In Nederland is de kwaliteit en toegankelijkheid van de medische zorg over het algemeen beter of van een vergelijkbaar niveau ten opzichte van de andere landen.”
  • Begroting 2018, XVI Volksgezondheid en Sport, TK- 34775 XVI: “Tegelijkertijd staat de kwaliteit van de Nederlandse zorg nog steeds hoog in internationale vergelijkingen.”
  • 10 oktober 2017 – Regeerakkoord RutteIII, Vertrouwen in de toekomst: “Niet voor niets behoort onze zorg tot de beste van Europa.”
  • Jaarbeeld 2016 IGZ, Publieksversie, Ronnie van Diemen, Inspecteur-Generaal IGZ: “De Nederlandse gezondheidzorg behoort tot de beste van Europa.”
  • 17 november 2016 – http://www.rijksoverheid.nl : “Nederlandse zorg scoort hoog in nieuw internationaal onderzoek. De Nederlandse zorg doet het vergeleken met tien andere hoogontwikkelde Westerse landen meer dan prima.”
  • 1 oktober 2015 – Pauline Meurs, voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving: “Wij hebben een fantastische gezondheidszorg en daar moeten we toch vooral ons voordeel mee doen.”

Verdriedubbeling aantal meldingen Inspectie voor de Gezondheidszorg vanaf 2004 t/m 2014

 

Deze conclusie is getrokken op basis van 5 documenten van de Inspectie GZ: het Jaarbericht 2004, het Jaarbericht 2007, het Jaarbeeld 2010, het Jaarbeeld 2013, het Jaarbeeld 2014. Op 6 april jl. is de Inspectie GZ benaderd met de vraag of de totalen juist zijn. Er is nog geen antwoord gegeven. Omdat de cijfers gebaseerd zijn op officiële publicaties van de Inspectie GZ kan men ervan uitgaan dat de cijfers kloppen. Het probleem is dat de Inspectie GZ door de jaren heen de definities en de categorieën heeft veranderd, waardoor een zuivere vergelijking en beoordeling wordt bemoeilijkt. De stijging van 3060 naar 9440 is een hard gegeven.

IGZ 25052016