Redteam, geef a.u.b. een antwoord aan Nederland

update 4/2 – Antwoord van het redteam

9 jan. – Het redteam heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het opengooien van het debat over de bestrijding van de coronacrisis. Maar wat is de stand van zaken nu? De mensen in Nederland hebben denk ik recht op een antwoord.
4 feb. – Ziehier het antwoord dat vandaag op twitter gegeven is. Enerzijds: Inhoudelijk niet sterk, het roept vooral vragen op. Anderzijds: Maar wel goed dat het redteam iets van zich laat horen! De maatschappelijke waardering is groot en dat begrijp ik volledig.

Tijdlijn van recent terug in de tijd

 

Redteam speelt met vuur, over een inmiddels aangepast advies
Eerder commentaar op enkele publicaties van het redteam vind u onder MENU ‘Corona’

Redteam speelt met vuur (over een inmiddels aangepast nieuw schooladvies)

Kern van mijn kritiek is tweeledig:

  • Inhoudelijk – Het is een eenzijdig advies. Het redteam adviseert: “Scholen pas openen als gemeenschapstransmissie laag genoeg is (minder dan 20 per 14 dagen/100k inwoners ) en meer duidelijk is over de effecten van de nieuwe 10 gevonden varianten op transmissie.”. Dat impliceert dat we ‘een jaargang kinderen’ mentaal en cognitief opofferen om de oudere generaties te beschermen. Het redteam gaat te gemakkelijk aan dit duivels’ dilemma voorbij en negeert ook het advies van het European Centre for Disease Prevention and Control.
  • Integriteit – Na afloop van mijn gesprek met Ginny Mooij van het redteam op twitter blijkt dat het advies inmiddels is aangepast, er zijn pagina’s toegevoegd. Daar is niets over gezegd.

Het oorspronkelijke advies van het redteam (links). Het inmiddels aangepast advies van het redteam, tijdens/direct na de twitter sessie (rechts)

Hier de eerdere discussie van vanmiddag over het advies.

Bron: Redteam adviezen

Eerdere posts in reactie op het redteam:
Voorkom de 3e golf

Voorkom de 3e golf: constructieve kritiek op het Redteam

update 25/10 – Leden van het redteam hebben kennis genomen van mijn kritiek

Het redteam heeft op 22 oktober jl. haar nieuwste advies uitgebracht: ‘Voorkom de derde golf’. Ik zit op dezelfde golflengte als het redteam, deel hun zorgen en onderschrijf hun analyses en aanbevelingen over het algemeen. Hun waarschuwing medio juli dat een 2e golf dreigde was volkomen terecht. We zitten nu met de gebakken peren. Misschien is er nu inderdaad een korte, ingrijpende lockdown noodzakelijk om te resetten. Ik vrees echter dat onze regering niet in staat zal zijn om vervolgens a tempo de noodzakelijke institutionele hervormingen door te voeren om vervolgens met vertrouwen met het virus ‘de nieuwe dans’ aan te kunnen gaan. Mijn kritiek op het advies van het redteam komt in essentie hierop neer:

* 33 Pagina’s is teveel. Het advies kan en moet veel korter (herhalingen);

* Er zijn maar 3 strategieen, waarvan 1 maatschappelijk onaanvaardbaar is: NIETS DOEN -het virus vrij rond laten gaan. UITROEIEN is onmogelijk en dus geen strategie;

* De enige 2 strategieen zijn derhalve (volgens het redteam) MITIGEREN en INDAMMEN;

* Kern van mijn kritiek – MITIGEREN wordt in een paar zinnen weggezet (‘Bij mitigatie accepteert men dat het coronavirus zich door delen van de gemeenschap verspreidt, zij het met een snelheid waarmee de zorg niet overbelast raakt’, pag. 18/33) en min of meer gekoppeld aan een GROEPSIMMUNITEIT-strategie. In de internationale literatuur heeft ‘MITIGATION’ een veel bredere betekenis en worden specifieke mitigerende maatregelen genoemd die vergaand zijn t/m een tijdelijke lockdown. Het redteam maakt zichzelf door het gebrek aan nuance minder geloofwaardig. Het redteam definieert een eigen, uniek (?) vocabulaire, zoals ook de ‘nieuwe dans’.

De fundamentele kritiek van het redteam op het kabinetbeleid onderschrijf ik. ‘MAXIMAAL CONTROLEREN’ is door het kabinet benoemd in een kamerbrief, maar de woorden en daden van het kabinetsbeleid zijn niet in overeenstemming met de boodschap. Wij hebben al eind juni op de ondeugdelijkheid van het ‘maximaal controleren’-gedachtegoed’ gewezen> advies aan de Kamer Aanpak coronacrisis onder de loep
En dat er gestuurd moet worden op besmettingscijfers, dat de kritische grens 50 besmettingen/100.000 inwoners/week is (Duitsland, ECDC enz.), dat de routekaart niet deugt enz., ik ben het er allemaal mee eens. En misschien hebben we inderdaad nu geen andere keus meer dan een nieuwe lockdown (Echte Hamer!)

* Men pleit voor een multidisciplinair crisisteam (pag 31/33) met een samenstelling die opvallend overeenkomt met die van het redteam. Ik mis o.a. de volgende kennisdisciplines: bestuurskunde, sociologie en psychologie (‘gedrag’?), immunologie en virologie (‘biomedisch?’), communicatie, wiskundige modellering (is iets anders dan data-analyse).

Bronnen:
ECDC covid-19 testing strategies
ECDC Testing strategies for SARS-CoV-2
CDC Framework for implementation
OECD Flattening the COVID-19 peak: Containment and mitigation policies
Redteam – http://www.c19redteam.nl/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-22-RedTeam-Voorkom-een-derde-golf.pdf
Zweden (draadje): Mitigeren ipv Groepsimmuniteit! Zweden corona aanpak: Mitigeren

rommelig advies Redteam

23/10/2020 – constructieve kritiek op het redteam (2)

Zondag jl. kwam het Red Team met een nieuw advies aan het kabinet en haar beleidsadviseurs (OMT ed.): “Vieren we dit jaar samen oud en nieuw?, Tijd voor een nieuwe crisisaanpak”.
Alhoewel ik het advies onderschrijf, het ligt geheel in lijn met eerdere adviezen en presentaties in de Tweede Kamer, komt het onderdeel “Meetbaar gedrag van burgers” op mij rommelig en niet goed onderbouwd over. Ik heb mijn kritiek gisterenavond aan het Red Team gegeven.

Kritiek op redteam 11102020

Bron: c19rdteam adviezen