NZa: ‘De zorg heeft een kritisch punt bereikt’

De zorg heeft een kritisch punt bereikt; mensen krijgen lang niet altijd meer de zorg die zij nodig hebben. De wachtlijsten in de gespecialiseerde ggz zijn onverantwoord lang. Er is een tekort aan zorgprofessionals. De huisartsen krijgen meer taken toegeschoven dan zij aankunnen. De ziekenhuizen kampen met wachtlijsten en daarnaast meer dan 100.000 uitgestelde behandelingen ten gevolge van de coronapandemie. Wachtlijsten en wachttijden zullen de komende jaren steeds langer worden. Niet in de laatste plaats door het hoge ziekteverzuim en de krappe arbeidsmarkt. We zien wel regionale verschillen, maar in het hele land loopt de spanning op. – NZa 13 oktober 2022

Mijn commentaar:

Het zorginfarct is een jaar geleden begonnen. In het 4e kwartaal 2021 ging Nederland als enig westeuropees land opnieuw in een lockdown, omdat de capaciteit ontoereikend was geworden, mede door het historisch hoog (all-time high, zie CBS) ziekteverzuim onder zorgverleners bij een toch al uiterst beperkte opvangcapaciteit in de ziekenhuiszorg (algemeen bekend). Het afgelopen jaar heb ik aspecten van het zorginfarct belicht op mijn website. De opvallend hoge, structurele oversterfte in Nederland is de pijnlijke ultieme uitkomstmaat van het zorginfarct.

uit: ‘Antwoorden onderzoek oversterfte zijn deels al bekend’, 31 dec. 2021

Bron:

https://magazines.nza.nl/nza-magazines/2022/04/1-de-zorg-heeft-een-kritisch-punt-bereikt

uitslag poll Coronavirus: RIVM heeft geloofwaardigheidsprobleem

8 oktober 2022 – Poll (twitter)

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/artikelen/coronathermometer


1 oktober 2022 – Poll (twitter)

Toelichting van de stelling

De stelling is letterlijk overgenomen van de laatste slide van de presentatie van de heer van Dissel (RIVM) aan de vaste kamercommissie VWS jl. woensdag. Lees de conclusie van de huidige epidemiologische situatie:

‘Thermometer stand 1: Beperkte druk op zorgketen en samenleving; zonder aanvullende maatregelen geen risico op significante impact op druk op de zorg en ziektelast verwacht.

De conclusie van de m.i. significante steekproef is dat meer dan 2 op de 3 (68%) van de mensen die gestemd hebben het oneens zijn met de conclusie van het RIVM. 1 Op de 10 weet het niet, ruim 1 op de 5 is het eens met het RIVM.

Toelichting samenstelling steekproef

De poll is onder de aandacht gebracht van volgers die zelf veel volgers hebben (meestal meer dan 1500), volgers die gezondheidsproblemen ervaren, volgers die werkzaam zijn als zorgverlener (huisartsen, verpleegkundigen, ambulancepersoneel, medisch specialisten) en ook wetenschappers, journalisten die mij volgen. Kijkend naar het politieke spectrum zijn het vooral volgers die oppositiepartijen steunen (links en rechts), maar niet uitsluitend. Vijf huisartsen(-praktijken) hebben de poll actief ondersteund. De steekproef wordt gevormd door mensen met ervaring en met kennis van zaken. Dit maakt de steekproef significant.

Conclusie

Het RIVM heeft een groot geloofwaardigheidsprobleem.

Bronnen

https://www.tweedekamer.nl/kamerleden-en-commissies/commissies/volksgezondheid-welzijn-en-sport/thema-coronavirus

Eerdere polls