Bussemaker en het Zorgstelseldiscussie taboe (twitter)

In Zorgvisie doet gastauteur Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, een oproep tot ‘bevrijding van het stelsel’. Hier mijn commentaar dat eerder als een draadje verscheen op twitter. Met het verzoek aan haar om te reageren.

Ongekende oversterfte NL onomstotelijk bewezen

29 mei 2023 – Waar blijven de reacties? Op LinkedIn159 views bij 4 academische ziekenhuizen (het Diakonessenhuis 57; totaal ca. 8.875 views). Openlijk ‘Likes’ van vijf huisartsen, een hoogleraar huisartsenzorg, verschillende medisch specialisten, medisch data analisten en anderen. Hoe is het mogelijk dat zo’n groep gekwalificeerde personen zich uitspreekt, dat er zoveel aandacht voor de oversterfte is binnen de organisaties van de topmedische zorg, maar dat de media blijven zwijgen?

29 mei – UPDATE grafieken Eurostat, ourworldindata

636 views website


22 mei – Nederland wacht op de nieuwe cijfers van het aantal overledenen tot en meet week 18 van statline (CBS), een eerste prognose. Pas na circa een half jaar worden sterftecijfers definitief, zolang er nog (plus)mutaties zijn worden de cijfers met een asterisk* geduid. Maar wat de nieuwe cijfers ook zijn, de feiten liegen er al lang niet meer om.

De laatste ondersterfte van enige betekenis was in week 9 van 2022, langer dan een jaar geleden. Pas nu, 60 weken verder, rapporteert CBS voor het eerst een week met een ondersterfte (‘mindersterfte’) van nog geen -5%, nl. week 17 van 2023. Volgens de definitie van het CBS is dat nog geen ondersterfte.

Ruim 1 jaar geen ondersterfte, louter meersterfte/oversterfte… Deze vaststelling krijgt pas werkelijk betekenis als we internationaal vergelijken. Immers, alle landen zijn getroffen door de pandemie en alle landen hebben meervoudige vaccinaties gedaan.

Wie zich verdiept in de verschillende beschikbare bronnen van de oversterfte van landen, gevolg van de corona pandemie, kan maar een conclusie trekken: de oversterfte in Nederland is ongekend hoog in vergelijking met andere landen, de landen om ons heen en iets ruimer genomen, de landen die voorheen West-Europa vormden (EU15).

Dit is, samengevat, het beeld. Vergeleken met de buurlanden heeft alleen het Verenigd Koninkrijk een hogere cumulatieve oversterfte. In vergelijking met West Europa, dus inclusief de Scandinavische landen, de Alpenlanden en Zuid-Europa, hebben naast UK alleen Italie, Spanje en Oostenrijk een grotere cumulatieve oversterfte. Dit jaar, 2023, is de oversterfte in Nederland nog steeds veel groter dan in onze buurlanden, uitgezonderd het VK.

Github

https://github.com/dkobak/excess-mortality/

12 Landen van de Europese Unie hebben een lager percentage oversterfte (% annual deaths) dan Nederland en dan tellen Noorwegen en Zwitserland nog niet mee.

Eurostat

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Excess_mortality_-_statistics#Further_releases

De EU gemiddeld (28 landen) en Nederland zijn onderling met wisselende pieken en dalen in balans tot het 2e kwartaal van 2022. Daarna presteert Nederland aanzienlijk slechter dan de EU. Zie de cijfers:

Alle percentages over/ondersterfte zijn opgeteld en weergegeven in 2 tijdvakken 2020+2021 en 2022+2023/heden. Vanaf 2022 heeft Nederland opgeteld 45,2% meer oversterfte (het verschil tussen 179,5 en 134,3). Omgerekend is dit +3% oversterfte meer per maand.

Ourworldindata (bewerking data): EXCESS MORTALITY RANKING 2023

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2022-01-02..latest&facet=none&country=ITA~NOR~SWE~FIN~DNK~DEU~AUT~BEL~FRA~PRT~ESP~GBR~NLD~CHE

Twitter


Mijn reacties op commentaren op LinkedIn

‘Onnauwkeurig antwoord. De hamvraag is wat Nederland anders maakt dan de landen om ons heen. Corona, hittegolf en griep spelen elders ook. Je komt inderdaad uit bij ‘uitgestelde zorg’ en dan moet je inzoomen op de manier waarop wij ons zorgstelsel anders hebben georganiseerd dan de landen om ons heen. En dan stuit je op ‘marktwerking’, zich manifesterend op verschillende manieren: gebrekkige samenwerking, uitholling van de publieke gezondheidszorg, cherry picking alom, inkoop van minimumcapaciteiten door zorgverzekeraars (overcapaciteit is louter een kostenpost indien de publieke/collectieve waarde van zorgvoorzieningen ontkent wordt) en bureaucratisering met vele ongewenste gevolgen zoals verhindering van gestroomlijnde zorgverlening…’

Mijn Hypothese
‘De oversterfte is de belangrijkste indicator van de kwaliteit van een zorgstelsel bij een pandemie’

Herman Steigstra roept het een en ander

Chronologie: van Nieuw (boven) naar Oud (onder)

Ik vind het belangrijk dat zin en onzin gescheiden worden, ook op twitter.

Hier een bloemlezing van enkele tweets van Herman Steigstra over de oversterfte van, pakweg, het afgelopen half jaar. Herman maakt prachtige grafieken van zijn ‘modelanalyses’. (Ook) ik heb hem gecomplimenteerd met zijn beeldende weergave.

Echter, eerst zouden er in 2022 volgens hem 24.000 doden teveel komen (dus een oversterfte van 24K), later werd dit naar beneden bijgesteld tot 18.000 (18K). In 2022 was de oversterfte volgens CBS 14.445 doden (14,5K). De oversterfte zou volgens hem vooral het gevolg zijn van ‘vaccinatieschade’. Maar die opvatting lijkt nu te worden afgezwakt.

In het begin reageerde ik nog, nu laat ik het er maar bij. De brief aan de senatoren van vorige week, daar kon ik geen touw meer aan vast te knopen. Ik vind het belangrijk dat e.e.a. inzichtelijk blijft. Misschien voelt iemand zich geroepen om hier iets mee te doen?

ChatGPT: The Best Healthcare system is…

Prompt: ‘The Best Healthcare system is’

3 x Response gevraagd

1

Determining the “best” healthcare system is a complex and subjective matter that depends on a variety of factors, including the population’s health outcomes, access to care, cost-effectiveness, and overall patient satisfaction.

Many different healthcare systems exist around the world, each with their own strengths and weaknesses. Some countries have public healthcare systems that are funded by the government and provide universal coverage, while others rely on private insurance or a combination of public and private healthcare options.

One commonly cited example of a successful healthcare system is the one in France. The French healthcare system is a mix of public and private providers and offers universal coverage for all citizens. Patients can choose their own healthcare providers, and many doctors work on a fee-for-service basis. The system is funded by a combination of taxes and contributions from employees and employers. France consistently ranks highly in terms of health outcomes and patient satisfaction.

Other countries with highly regarded healthcare systems include Canada, which has a publicly funded universal healthcare system, and Germany, which has a mix of public and private insurance options. The United Kingdom also has a publicly funded National Health Service (NHS), which provides comprehensive healthcare coverage to all citizens.

Ultimately, the best healthcare system will depend on a variety of factors unique to each country, including their economic resources, political systems, and cultural values.


2

There is no one “best” healthcare system as different countries have different needs, resources, and cultural values. However, there are some common features that many people consider important in a high-quality healthcare system, such as:

  1. Accessibility: A good healthcare system should be easily accessible to all citizens, regardless of their income, social status, or geographic location. This can be achieved through a combination of public and private healthcare providers, as well as government subsidies and insurance programs.
  2. Affordability: Healthcare services should be affordable for all individuals and families, regardless of their income levels. This can be achieved through government subsidies and insurance programs, as well as price regulations and negotiations with pharmaceutical and medical equipment companies.
  3. Quality of Care: A good healthcare system should provide high-quality care that is safe, effective, and evidence-based. This can be achieved through a combination of trained and experienced healthcare professionals, the use of modern medical technologies and treatments, and effective healthcare management.
  4. Prevention and Wellness: A good healthcare system should prioritize preventive care and public health initiatives to reduce the incidence and impact of diseases and illnesses. This can include vaccination programs, health education and promotion campaigns, and early disease detection and screening programs.
  5. Patient Satisfaction: A good healthcare system should prioritize the needs and preferences of patients, providing them with respectful, compassionate, and patient-centered care that addresses their physical, emotional, and social needs.

Examples of healthcare systems that are often cited as models include those of Canada, France, and Japan. However, there is ongoing debate and analysis regarding the strengths and weaknesses of various healthcare systems, and there is no one-size-fits-all solution to providing high-quality, accessible, and affordable healthcare to all citizens.


3

Determining the “best” healthcare system can be subjective and depends on various factors such as access, quality, affordability, and effectiveness of healthcare services. Additionally, different healthcare systems have unique strengths and weaknesses.

Some countries are known to have strong healthcare systems, including France, Japan, Switzerland, and Canada. These countries typically have universal healthcare coverage, which ensures that all citizens have access to healthcare services, regardless of their income or social status.

In France, for example, citizens have access to a broad range of healthcare services, including medical treatments, preventive care, and rehabilitation services. The healthcare system is funded through a combination of taxes, social security contributions, and out-of-pocket payments.

Japan also has a strong healthcare system, which is known for its efficiency and low cost. The country has a universal healthcare system that is funded by a combination of employer and employee contributions, along with government subsidies. The healthcare system in Japan emphasizes preventive care and health education, which helps to keep healthcare costs low.

Switzerland is another country that has a strong healthcare system. The country has a universal healthcare system that is based on mandatory health insurance. All citizens are required to have health insurance, which covers a broad range of healthcare services, including hospitalization, doctor visits, and prescription drugs.

Canada also has a universal healthcare system that provides citizens with access to essential healthcare services. The healthcare system is publicly funded, which means that all citizens have access to healthcare services regardless of their income or social status.

In summary, there is no one-size-fits-all answer to the question of the best healthcare system, as different countries have unique strengths and weaknesses in their healthcare systems. The best healthcare system is one that provides accessible, high-quality, and affordable healthcare services to all citizens.

Bron

https://openai.com/blog/chatgpt


Over factfinding en opinievorming: casus oversterfte NL (twitter)

tweet
tweet
tweet

bizarre voorpagina de Volkskrant

5 mei 2023 – samenvatting van twitter op twitter


4 mei – update twitter statistiek

Beste lezers en volgers, het aantal views van mijn kritiek op de Volkskrant op twitter is niet meer bij te houden…

Tweet Volkskrant 11,4K weergaven, 9 opmerkingen, 0 retweets en 4 Likes > w.o. opmerking @GijsvanLoef 4,2K weergaven met interactieratio 9,6%, 3 opmerkingen, 6 retweets en 15 Likes> w.o. retweet @GijsvanLoef 2,3K weergaven, 2 opmerkingen, 4 retweets en 10 Likes.

(normaliter zijn er nauwelijks reacties/opmerkingen met enige kwantiteit bij tweets van de Volkskrant over eigen berichten. Kennelijk worden tweets van de Volkskrant gelezen en daar blijft het dan bij)


1 mei – reactie de Volkskrant

Geachte lezer,

Hartelijk dank voor uw bijdrage, die wij met belangstelling hebben gelezen. Helaas kunnen wij uw brief niet publiceren. We ontvangen dagelijks vele tientallen brieven. De redactie is daar zeer verheugd over, maar de ruimte om brieven te publiceren is beperkt. Wij vragen hiervoor uw begrip en hopen u een volgende keer te mogen verwelkomen in de rubriek.

Met vriendelijke groet,

Redactie Opinie en Debat

30 april 2023

Ingezonden lezersbrief

De voorpagina van de krant van zaterdag heeft mij met stomheid geslagen. U toont een futuristische robotarts met de vraag wat kunstmatige intelligentie kan betekenen voor arts en patiënt.
Het artikel gaat over medische AI-weetjes, in de wetenschap dat de risico’s en onzekerheden heel groot zijn. Dit tot voorpagina bombarderen is bizar. Waarom deze advertorial, bent u zo innovatiegeil?
De zorg verkeert in een ongekende crisis, de oversterfte is ongekend!
De bittere werkelijkheid is dat Nederland een ingestort 🇳🇱zorgstelsel heeft. Daar zou u eens diepgravend aandacht aan moeten besteden.

Voorpagina’s de Volkskrant 29 april 2023

webpagina

krant (editie)

twitter en mijn reactie


Oversterfte en ondersterfte in Nederland sinds corona

150 views website

De grafiek toont de drie hoogste oversterftepieken (week) en, omgekeerd, de vier enige ondersterfte perioden met het grootste ondersterfte% sinds het uitbreken van de corona pandemie.

Opvallend is de kleine ondersterfte in 2023, vergeleken met de ondersterfte in de eerste kwartalen van 2021 en 2022. Alleen het UK scoort in 2023 nog hoger (=slechter) met – 1,12%. Uiteraard is dit een momentopname.

Links: