Volkskrant: ‘Is Bloks ambitie het Rijk af te slanken haalbaar?’

De plannen van minister Blok om de rijksoverheid in te krimpen zijn niet uitvoerbaar. De beleidsafdelingen zijn veel te groot en hun kwaliteit is onder de maat, maar zij blijven buiten schot. De landelijke uitvoeringsorganisaties hebben nauwelijks nog vet op de botten en hun kwaliteit is al aangetast door eerdere bezuinigingen (gevangenissen, belastingdienst, inspecties enz.).

Lees hier het artikel van Robert Giebels in de Volkskrant

Trouw: ‘Rijksoverheid is oude witte mannenclub’

trouw-artikelReactie op de kamerbrief van minister Blok over de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2012. De minister blijft goochelen met cijfers over het aantal rijksambtenaren.
Lees hier het artikel van Erik van Zwam in de Trouw:
TROUW 16052013